LN-KCH

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-150

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-150
MSN: 18-8579
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet Super-Cub LN-KCH
Adress: Årkvislaveien 60
3401 LIER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-01
Adress
2013-05-01
Name
Sameiet Super-Cub LN-KCH

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-05 Statens havarikommisjon     Rapport (Luftfart rap. 2021/08) om luftfartsulykke på Starmoen flyplass 100121 med Piper Aircraft Inc. PA-18-150, LN-KCH
2021-07-05 Statens Havarikommisjon     Rapport (Luftfart rap. 2021/08) om luftfartsulykke på Starmoen flyplass 10.01.2021 med Piper Aircraft Inc. PA-18-150, LN-KCH
2021-02-04 SAMEIET SUPER-CUB LN-KCH     bekreftet oppsigelse
2021-01-19 SAMEIET SUPER-CUB LN-KCH     fly havarert - oppsigelse av tillatelse
2021-01-13 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     reell alarm - ELT
2021-01-13 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     reell alarm - ELT
2020-10-30 Sameiet Super-Cub LN-KCH     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-10-21 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2020-01-14 Sameiet Super-Cub LN-KCH     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-01-06 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2019-08-07 Sameiet Super-Cub LN-KCH     10/00912-29 - Reisejournal
2019-08-05 Sameiet Super-Cub LN-KCH     Reisejournal
2019-01-23 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-01-10 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2018-11-02 Sameiet Super-Cub LN-KCH     Endring av registrert adresse
2017-12-20 Sameiet Super-Cub LN-KCH   Vedtak om utstedelse av Vedlikeholdsrapport
2017-12-18 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2016-12-21 Norges Luftsportforbund   Adresseendring Sameiet Super Cub
2015-11-18 Sameiet Super-Cub   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2015-11-17 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2014-12-22 Dagfinn Andersen   Luftdyktighetsbevis
2014-12-17 Dagfinn Andersen   Vedlikeholdsrapport
2014-02-21 Post- og teletilsynet   LN-KCH- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-01-09 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2014-01-07 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2014-01-06 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2013-05-23 Sameiet LN-KCH   formalisering av eierform
2013-04-30 John Eirik Laupsa   Duplikat av luftdyktighetsbevis
2013-01-02 John Eirik Laupsa   angående AL LN-KCH
2012-11-29 John Eirik Laupsa   ang. registreringen i Norges luftfartøyregister
2012-11-23 John Eirik Laupsa   John Eirik Laupsa - Angående AL LN-KCH
2012-11-19 John Eirik Laupsa   Luftdyktighetsbevis
2012-11-18 Dagfinn Andersen   Vedlikeholdsrapport
2012-01-05 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2012-01-04 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2012-01-04 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2010-12-22 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2010-11-12 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2010-03-23 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2010-03-13 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-04-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-01 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-15 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av 406 MHz ELT modifikasjon HC-406KCH-01 for Piper PA-18
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revidert HC-406RAR-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revidert HC-406KCH-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2008-10-09 Hovet & Co. AS   Søknad om godkjennelse av 406 MHz ELT modifikasjon HC-406KCH-01 for Piper PA-18
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-04-24 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-04-16 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no