LN-AWC

Bombardier Aerospace Learjet Inc
LEARJET 45

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Learjet Inc
Model: LEARJET 45
MSN: 059
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aircraft Lease AS
Adress: Grundingen 3
0250 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-09-06
Aircraft Added
Aircraft Lease AS

Related Youtube videos

LN-AWC data-toggle=

Afternoon Spotting at Athens Airport (LGAV) after Covind-19

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-12-02 Airwing AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-12-02 Airwing AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-12-02 Airwing AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-11-22 Gebyr     Gebyr for Importgranskning Airwing
2019-11-21 Torben Steffensen     ARC recommendation - utfyllende opplysninger
2019-11-21 Torben Steffensen     Lear 45 - Full Recommendation - Mail 2 of 3
2019-11-21 Torben Steffensen     Lear 45 - Full Recommendation - Mail 3 of 3
2019-11-21 Airwing AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt Learjet 45 importert fra Sør-Afrika
2019-11-20 Airwing AS     ARC recommendation - utfyllende opplysninger
2019-11-18 Airwing AS     LN-AWC - Lear 45 - ARC Recommendation
2019-11-18 Airwing AS     LN-AWC - Lear 45 Importgranskning svar - 18-11-2019
2019-11-18 Airwing AS     LN-AWC- søknad om forlenget midlertidig tillatelse
2019-11-12 Airwing AS     Airwing AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-AWC
2019-11-04 Airwing AS     Airwing AS - AMP - rev. 2 - tilbakemelding Learjet 45 - LN-AWC
2019-11-04 Airwing AS     Airwing AS - Godkjenning vedlikeholdsprogram (AMP) rev. 2 Learjet 45 - LN-AWC
2019-11-01 Airwing AS     18/13836-19 - Airwing AS - AMP - rev. 2 - tilbakemelding Learjet 45 - LN-AWC
2019-10-28 Airwing AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for test av CVR installasjon
2019-10-25 Airwing AS     Permit To Fly - Airwing
2019-10-25 Airwing AS     Permit To Fly - korrigert
2019-10-25 Airwing AS     Permit To Fly - Kommentarer
2019-10-23 Airwing AS     Airwing AS - AMP - rev. 2 - Learjet 45 - LN-AWC
2019-10-09 Airwing AS     Airwing AS - Godkjenning av MEL - LN-AWB og LN-AWC
2019-09-11 Aircraft Lease AS     registrering av luftfartøy
2019-09-06 CAA South Africa     Bekreftelse fra sør-afrikansk CAA
2019-09-06 Airwing AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra, Lanseria, Sør-Afrika til Bromma, Sverige
2019-09-05 Airwing AS     Airwing Learjet 45-059 Slettelses attest
2019-09-04 Airwing AS     Statusliste AD og Forecast
2019-09-01 Airwing AS     Permit to Fly - Ny Lear
2019-08-29 Airwing AS     Airwing AS - Søknad godkjenning av MEL - LN-AWB og LN-AWC
2019-08-29 Airwing AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2019-08-28 Airwing AS     Airwing AS - Søknad godkjenning av dry lease og flåteutvidelse for LN-AWC
2019-08-28 Airwing AS     Søknad om 24 bits kode
2019-08-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2019-08-06 Aircraft Lease AS     Flyskjøte - Apostille - Bill of Sale
source: caa.no

More information: