LN-KAP

Apex Aircraft
CAP 10B

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Apex Aircraft
Model: CAP 10B
MSN: 130
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CAP 10B

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-01-27
Owner changed
CAP 10B

Related Youtube videos

LN-KAP data-toggle=

Akroutsjekk, egenlaget akrosekvens. LN-KAP, fra Kjeller (ENKJ).

LN-KAP data-toggle=

Knut Sveen flyr acro

LN-KAP data-toggle=

Akroutsjekk 1.5 turn spin til venstre. LN-KAP, Starmoen.

LN-KAP data-toggle=

Akroutsjekk, Immelmann demo instruktør

LN-KAP data-toggle=

Akroutsjekk, Split-S

LN-KAP data-toggle=

Akroutsjekk, Immelmann med feil bruk av toppror

LN-KAP data-toggle=

Akroutsjekk, flick roller

LN-KAP data-toggle=

Akroutsjekk, Stall turn

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-19 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-04-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-16 CAP 10B     Epost med permanent tillatelse
2021-04-16 CAP 10B     permanent tillatelse og følgebrev
2021-04-09 CAP 10B     eierskifte
2021-03-11 Steinar Østby     Bekreftelse ICAO-ID - LN-KAP
2021-03-11 Steinar Østby     Bekreftelse 24-bits ICAO kode
2021-01-27 CAP 10B     Registrering av eierskifte
2021-01-20 Steinar Østby     Flyskjøte - eierskifte
2021-01-10 CAP 10B     Flyskjøte
2020-07-06 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-08-20 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-08-14 Steinar Østby     Registreringsmerking av luftfartøy
2019-07-04 Steinar Østby     søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8 - registreringsmerking av luftfartøy
2018-02-26 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-09-26 Helge Ildahl   24 bits Hex ICAO Code
2017-09-25 Helge Ildahl   Anmodning om 24 bits og Hex ICAO Code
2017-03-15 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report 2017
2016-05-18 Nedre Romerike Flyklubb   Ny reisedagbok
2016-03-09 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-07-07 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2015/05) om alvorlig luftfartshendelse 18.05.2014 nordøst av Bjørkelangen, Akershus med Apex Aircraft CAP 10, korrigert utgave
2015-06-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2015/05) om alvorlig luftfartshendelse 18.05.2014 nordøst av Bjørkelangen, Akershus med Apex Aircraft CAP 10, LN-KAP
2015-03-10 Norges Luftsportforbund   LN-KAP ARC og review report Korrigert ARC 15b
2015-03-06 NLF CAMO   ARC og review report
2014-09-15 Ivar Dyrdal   Anmodning om ny reisedagbok
2014-09-10 Ivar Dyrdal   Forespørsel om anerkjennelse av tysk NFL4-EASA Field Approval metode for å kunne benytte MT propeller til CAP10
2014-03-06 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2013-03-19 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-03-07 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-03-22 Norges Luftsportforbund   ARC
2011-03-22 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-13 Nedre Romerike Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-07 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2010-04-07 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport - revisjon 1
2010-03-23 Aeromec AS   Motorjournal autoristert
2010-03-17 Aeromec AS   Motorjournal for godkjenning
2010-02-01 Statens havarikommisjon for transport     Foreløpig rapport om alvorlig luftfartshendelse på Kjeller flyplass 080110 med Apex Aircraft CAP 10B, LN-KAP
2009-08-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-23 Nedre Romerike Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-17 jan@hovet.no   tildelt ICAO-id koder
2009-02-16 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-25 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsevis
2008-09-09 Nedre Romerile Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-25 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-01-30 Nedre Romerike Flyklubb   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: