LN-OVK

Airbus Helicopters
EC 130 B4

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 130 B4
MSN: 3768
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly AS
Adress: Hangarveien 7
3241 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-25
Owner verified
Fonnafly AS
2019-05-22
Aircraft added NKOM
Fonnafly AS
2019-05-13
Aircraft Added
Fonnafly AS

Related Youtube videos

LN-OVK data-toggle=

Heliair LN-OVK Takeoff Heliair

LN-OVK data-toggle=

Heliair LN-OVK Landing Heliair

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-08 Bernt Vinsnesbakk     LN-OEN og Bestilling av attestert registerutskrift
2021-09-08 Borgen Advokatar AS     LN-OEN og attesterte registerutskrifter
2021-08-18 Advokatfirmaet Ræder AS     Attestert registerutskrift
2021-08-18 Advokatfirmaet Ræder AS     Bestilling av attestert registerutskrift
2021-07-21 Fonnafly Sjø AS     Flyskjøte
2021-04-27 Fonnafly Sjø AS     Angående innlevering av ARC og søknad om kreditering av gebyr for 2021
2021-04-09 Fonnafly Sjø AS     LN-OVK - Suspendering - ARC
2021-04-09 Fonnafly Sjø AS     innlevering av ARC og søknad om kreditering av gebyr for 2021
2021-04-08 Fonnafly Sjø AS     U/S pga. avbrutt vedlikehold
2021-04-08 Fonnafly Sjø AS     U/S pga. avbrutt vedlikehold
2021-03-23 Fonnafly Sjø AS     Varsel om vedtak - Suspendering av Airworthiness Review Certificate
2021-02-01 Fonnafly Sjø AS     Fonnafly Sjø AS - SV: LN-OEN og LN-OVK uten CAMO
2020-06-08 Fonnafly AS     ARC Extension
2019-10-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-10-02 Fonnafly AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-10-02 Fonnafly AS     Epost med permanent tillatelse
2019-09-27 Fonnafly AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-09-27 Fonnafly AS     ELT
2019-06-18 Gebyr     Fakturagrunnlag
2019-06-06 Fonnafly AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt Airbus Helicopter EC130B4 importert fra Monaco
2019-05-29 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review 2019
2019-05-27 Fonnafly AS     Fonnafly AS - AOC - Endring - Oppdatert Operations Specifications - flåteutvidelse for LN-OVK
2019-05-23 Fonnafly AS     Oppsummering med funn etter importgranskning
2019-05-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OVK- kopi av midlertidig tillatelse
2019-05-15 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Innfasing nytt luftfartøy - LN-OVK
2019-05-13 Norwegian Camo Support AS     dokumentasjon ifm AR og importgranskning
2019-05-13 Fonnafly AS     SV: Importgranskning
2019-05-13 Fonnafly AS     Importgranskning
2019-05-13 Fonnafly AS     Søknad om CoA, ARC og Miljødyktighetsbevis
2019-05-13 GCC Capital AB     Registrering av heftelse
2019-05-13 Fonnafly AS     Registrering av luftfartøy
2019-05-06 Heli Air Monaco     bekreftelse på signatur til selger
2019-04-30 Fonnafly AS     slettelsesattest for 3A MFC, s/n: 3768
2019-04-25 GCC Capital AB     Pantedokument
2019-04-23 Fonnafly AS     Bill of sale og Apostille
2019-03-08 Heli Air Monaco     Export airworthiness certificate
source: caa.no

More information: