LN-PFJ

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA40 NG

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA40 NG
MSN: 40.N414
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Adress: Merdeveien 20
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-07-10
Owner verified
Sky Management AS
2019-06-17
Aircraft Added
Sky Management AS
2019-05-17
Aircraft added NKOM
Pilot Flyskole AS

Related Youtube videos

LN-PFJ data-toggle=

Solo NAV VFR - ENTO-ENBR-ENZV-ENTO

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-18 Pilot Flight Academy AS     Pilot Flight Academy AS - Rapport LN-PFJ ENNO 15.08.21
2021-06-03 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2020-06-11 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension
2019-11-19 DNB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-11-19 Nordea Finans Norge AS     LN-PFJ mfl - registrering av panterett i luftfartøy
2019-11-15 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Bekreftelse på pantsettelse av fly
2019-11-15 DNB Bank ASA     effektuering - sletting av pant , komplett liste
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     registrering av pant
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Nordea Finans Norge AS - pantsettelse av fly
2019-11-12 DNB Bank ASA     Sletting av pantesikkerhet
2019-09-13 DNB Bank ASA (2)     registrering av heftelse
2019-09-10 DNB Bank ASA     Pantedokument
2019-07-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-06-18 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy
2019-06-17 Flyteknisk Notodden AS     utstedelse av EASA Form 15a, 25 og 45 for fabrikknytt luftfartøy
2019-06-13 Austro Control GmbH     Confirmation of non-registration DA 40 NG, s/n 40.N414
2019-06-12 Pilot Flight Academy     40.N414, SoC - Documents
2019-06-11 Sky Management AS     Flyskjøte
2019-06-11 Diamond Aircraft Industries GmbH     Bill of sale
2019-05-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-05-10 Flyteknisk Notodden AS     Utstedelse av ICAO kode for nye luftfartøy
2019-05-10 Flyteknisk Notodden AS     19/10917-2 - Utstedelse av ICAO kode for nye luftfartøy
2019-05-10 Flyteknisk Notodden AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: