LN-PFG

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA 42 NG

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA 42 NG
MSN: 42.N369
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Adress: Merdeveien 20
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-07-10
Owner verified
Sky Management AS
2019-06-11
Aircraft Added
Sky Management AS
2019-04-26
Aircraft added NKOM
Pilot Flyskole AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-03 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2020-06-11 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension
2019-11-19 DNB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-11-19 Nordea Finans Norge AS     LN-PFG mfl - registrering av panterett i luftfartøy
2019-11-15 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Bekreftelse på pantsettelse av fly
2019-11-15 DNB Bank ASA     effektuering - sletting av pant , komplett liste
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     registrering av pant
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Nordea Finans Norge AS - pantsettelse av fly
2019-11-12 DNB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-09-13 DNB Bank ASA (2)     registrering av heftelse
2019-09-10 DNB Bank ASA     Pantedokument
2019-07-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-06-18 Sky Management AS     feil i mottatt registreringsbevis
2019-06-18 Sky Management AS     Oversendelse av rettet registreringsbevis
2019-06-12 Flyteknisk Notodden AS     utstedelse av EASA Form 15a, 25 og 45 for fabrikknytt luftfartøy
2019-06-12 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy
2019-06-11 Flyteknisk Notodden AS     Pictures: Under LH wing call sign
2019-06-11 Flyteknisk Notodden AS     Pictures
2019-06-11 Flyteknisk Notodden AS     Reg. bokstaver instrument panel LN-PFG
2019-05-24 Austro Control     confirmation of non-registration DA 42 NG, s/n 42.N369
2019-05-24 Runar Vassbotten     SoC
2019-05-24 Runar Vassbotten     LN-PFG diverse dokumenter
2019-05-20 Sky Management AS     Flyskjøte
2019-05-16 Diamond Aircraft Industries GmbH     Bill of sale
2019-05-07 Pilot Flight Academy     Nye fartøy - plan
2019-04-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-04-16 Flyteknisk Notodden AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2019-04-12 Flyteknisk Notodden AS     19/09288-1 - Utstedelse av ICAO kode for nye luftfartøy
2019-04-11 Flyteknisk Notodden AS     Utstedelse av ICAO kode for nye luftfartøy
source: caa.no

More information: