LN-OSJ

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8663
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-04-19
Owner verified
Pegasus Helicopter AS
2019-04-01
Aircraft added NKOM
Pegasus Helicopter AS
2019-03-11
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-11-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OSJ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-11-28 Pegasus Helicopter AS     Epost med permanent tillatelse
2019-11-28 Pegasus Helicopter AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-11-14 Pegasus Helicopter AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-04-24 Pegasus Helicopter AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-04-24 Pegasus Helicopter AS     Epost med permanent tillatelse
2019-04-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-03-13 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse for LN-OSJ og LN-OPI
2019-03-12 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy
2019-03-12 SG Finans AS     Registrering av IDERA
2019-03-11 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av EASA Form 25 LDB , EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3 helikopter importert fra Frankrike
2019-03-06 Østnes Helicopters     Søknad om registrering av luftfartøy
2019-02-19 Pegasus Helicopter AS     Endring av flåten -Flåteutvidelse for LN-OSJ og LN-OPI samt flåtereduksjon for LN-OYO
source: caa.no