LN-OSQ

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8570
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-09-27
Owner verified
Pegasus Helicopter AS
2018-08-25
Aircraft added NKOM
Pegasus Helicopter AS
2018-08-24
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-11-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OSQ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-11-28 Pegasus Helicopter AS     Epost med permanent tillatelse
2019-11-28 Pegasus Helicopter AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-11-14 Pegasus Helicopter AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-08-19 Pegasus Helicopter AS     ARC EXTENTION
2018-10-23 SG Finans AS     IDERA
2018-09-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-08-27 Kenneth Dahlqvist     MTOM
2018-08-27 Kenneth Dahlqvist     FH
2018-08-27 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av EASA Form 25, Form 45 og Form 15a for fabrikknytt AS350B3 helikopter importert fra Frankrike
2018-08-27 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse for LN-OSQ
2018-08-27 SG Finans AS     registrering av heftelse
2018-08-24 Østnes Aero     Registrering
2018-08-24 Pegasus Helicopter AS     Registrering av luftfartøy
2018-08-16 SG Finans AS     registrering av IDERA
2018-08-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2018-08-09 Pegasus Helicopter AS     Pegasus AS - Søknad om flåteutvidelse for LN-OSQ
2018-08-07 Pegasus Helicopter AS     søknad luftdyktighetsbevis
2018-07-30 Østnes Helicopters     skjøte - dokumenter vedr registrering av luftfartøy
2018-07-17 Pegasus Helicopter AS     Aircraft statement of conformity
2018-06-13 Pegasus Helicopter AS     Tilldeling av ELT kode
2017-10-27 Pegasus Helicopter AS   Reservasjon av registreringsmerke
2017-10-26 Pegasus Helicopter AS   Reservasjon av registrering
source: caa.no