LN-OFM

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8551
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Invest AS
Adress: Egge Gaard
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-10-04
Owner changed
Skjolden Invest AS
2018-07-07
Owner verified
Skjolden Cruisekai AS
2018-06-15
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS
2018-05-05
Aircraft added NKOM
Helitrans AS

Related Youtube videos

LN-OFM data-toggle=

Helicopter getting water from a local lake

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-16 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OFM
2021-06-15 Helitrans AS     Søknad forlengelse innleieavtale
2021-02-26 Sofia Pettersson     18/01868-12 - Saknade ARC kopier
2021-02-25 Sofia Pettersson     Saknade ARC kopier
2021-02-22 Helitrans AS     vedtak om utstedelse av ARC OFM20210222a etter rekommendation
2021-02-17 Sofia Pettersson     Rekommendation
2020-05-25 Helitrans AS     ARC - 2nd Extension
2019-10-04 Skjolden Invest AS     Melding om fusjon
2019-05-23 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2019-04-10 SG Finans AS     Effektuering IDERA
2019-04-10 SG Finans AS     Registrering av IDERA
2019-04-05 Skjolden Cruisekai AS     De-registration
2018-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-06-19 Skjolden Cruisekai AS     registrering av luftfartøy
2018-06-19 Helitrans AS     oversendelse av registreringsbevis
2018-06-18 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-06-15 Østnes Aero     effektueringsmelding registrering
2018-06-15 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OFM
2018-05-08 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OFM
2018-05-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2018-01-25 Helitrans AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2018-01-24 Helitrans AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2018-01-24 Helitrans AS   LN-OFL, søknad om reservasjon av registreringsmerke
2018-01-24 Helitrans AS   LN-OFL, Reservering av registreringsmerke
source: caa.no

More information: