LN-TTB

The New Piper Aircraft, Inc
PA-31-350

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31-350
MSN: 31-8252077
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: TerraTec AS
Adress: Vækerøveien 3
0282 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-12-03
Owner changed
TerraTec AS
2018-05-09
Owner verified
SG Finans AS
2018-04-26
Aircraft added NKOM
Blom Geomatics AS
2018-04-18
Aircraft Added
SG Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-01-12 Blom Aviation AS     ARC extension
2020-02-20 Norrønafly-Rakkestad AS     18/06528-14 - Motorjournal for godkjennelse
2020-02-12 Norrønafly-Rakkestad AS     Motorjournal for godkjennelse
2020-01-16 Blom Aviation AS     ARC extension
2018-12-13 Blom Geomatics AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate - TTB20181213a
2018-12-10 Torulf Andersson     ARC Recommendation
2018-12-04 Terratec AS     registrering av eierskifte
2018-12-03 Tove Gjelsvik     eierskifte - effektueringsmelding
2018-11-19 SG Finans AS     Registrering av eierskifte - Flyskjøte
2018-07-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-27 Blom Geomatics AS     ARC
2018-04-27 Blom Geomatics AS Flyavdelingen     Validering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2018-04-26 Blom Geomatics AS     Blom Geomatics AS - vedlegg til søknad om AMP - LN-TTA og LN-TTB
2018-04-26 Jarle Espen Stang     søknad om AMP med vedlegg
2018-04-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-04-24 Blom Geomatics AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2018-04-20 Blom Geomatics AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-04-20 Blom Geomatics AS     Søknad om godkjenning av AMP
2018-04-19 SG Finans AS     registrering av luftfartøy
2018-04-19 Terratec AS     oversendelse registreringsbevis
2018-04-13 Vegard Stillingen     LN-TTA og LN-TTB ICAO 24-bit adresse
2018-04-13 Vegard Stillingen     LN-TTA og LN-TTB ICAO 24-bit adresse
source: caa.no

More information: