LN-INA

Construcciones Aeronauticas SA
CASA 1-131-E3B

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Construcciones Aeronauticas SA
Model: CASA 1-131-E3B
MSN: E3B-529
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skyrud Finn Terje
Adress: Leirvegen 8
2050 JESSHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-07-30
Aircraft Added
Skyrud Finn Terje

Related Youtube videos

LN-INA data-toggle=

Jungmann duo Part 1 by Finn Terje Skyrud LN-INA & Lars Ness LN-ESS | Telemark Airshow 2019

LN-INA data-toggle=

Jungmann duo Part 2 by Finn Terje Skyrud LN-INA & Lars Ness LN-ESS | Telemark Airshow 2019

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-08 Finn Terje Skyrud     Vedlikeholdsrapport
2020-10-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-INA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-10-15 Finn Terje Skyrud     permanent tillatelse og følgebrev
2020-10-15 Finn Terje Skyrud     Epost med permanent tillatelse
2020-10-12 Finn Terje Skyrud     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-10-09 Finn Terje Skyrud     Vedlikeholdsrapport - Søknad om LD
2020-10-07 Finn Terje Skyrud     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-07-20 Finn Terje Skyrud     ICAO kode
2020-07-20 Finn Terje Skyrud     10/00747-22 - Søknad om bruk av PLB
2020-07-20 Finn Terje Skyrud     Søknad om bruk av PLB
2020-07-17 Finn Terje Skyrud     Kode til mode S transponder
2020-07-17 Finn Terje Skyrud     Søknad om bruk av PLB
2019-08-30 Finn Terje Skyrud     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-08-25 Finn Terje Skyrud     Søknad om fornyet Luftdyktighet
2018-08-20 Finn Terje Skyrud     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-08-14 Finn Terje Skyrud     Søknad om luftdyktighet - vedlikeholdsrapport
2017-08-21 Finn Terje Skyrud   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-08-16 Finn Terje Skyrud   søknad fornyet luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport (VR)
2016-08-19 Finn Terje Skyrud   Vedtak om utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis.
2016-08-11 Finn Terje Skyrud   Søknad om luftdyktighet - vedlikeholdsrapport VR
2015-08-18 Finn Terje Skyrud   utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis -
2015-08-17 Finn Terje Skyrud   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR) vedlagt
2014-08-14 Finn Terje Skyrud   Permit to fly - Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-08-12 Finn Terje Skyrud   Permit to fly - vedlikeholdsrapport VR
2013-08-16 Terje Skyrud   Søknad om fornyet Luftdyktighetsbevis
2013-08-16 Terje Skyrud   Permit to Fly
2012-08-20 Finn Terje Skyrud   Permit to Fly
2012-08-19 Finn Terje Skyrud   søknad om permit to fly og vedlikeholdsrapport VR
2011-08-19 Finn Terje Skyrud   Permit to Fly
2011-08-18 Finn Terje Skyrud   søknad permit to fly og vedlikeholdsrapport VR
2010-08-18 Finn Terje Skyrud   Permit to Fly
2010-08-15 Finn Terje Skyrud   vedlikeholdsrapport
2009-08-13 Finn Terje Skyrud   Forlengelse av Permit To Fly
2009-08-10 Finn Terje Skyrud   Søknad om Permit to fly
2009-07-22 Finn Terje Skyrud   New Propeller for Jungmann
2009-07-18 Finn Terje Skyrud   Oversendelse av propelljournal
2009-06-26 Finn Terje Skyrud   Ny propelljournal
2009-06-26 Finn Terje Skyrud   Ny propelljournal
2009-06-26 Finn Terje Skyrud   Opprettelse av ny Propellerournal
2008-10-01 Finn Terje Skyrud   Utstedelse av Permit to Fly
2008-08-28 Finn Terje skyrud   LN-INA Vedlikeholdsrapport (VR) 30.08.2008
2007-09-14 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-12 Finn Terje Skyrud   utstedelse av luftdyktighetsbevis med mer
2007-09-12 Finn Terje Skyrud   Tilsynsrapport
2007-09-10 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-03 Finn Terje Skyrud   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og søknad om unntak fra generelle regler om bæring av kjennetegn på luftfartøy
2007-09-02 Finn Terje Skyrud   søknad om å bruke mindre bokstaver i flyets kjennetegn
2007-08-08 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 07.09.2007
2007-07-31 Finn Terje Skyrud   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-07-27 FAA   Slettelsesattest fra FAA
2007-07-27 Finn Terje Skyrud   registrering av lyftfartøy - apostill - bill og sale
source: caa.no

More information: