LN-LNS

Boeing Commercial Airplane Group
787-9

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 787-9
MSN: 63311
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AAA B787 1 Limited
Adress: c/o Walkers Fiduciary Limited
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road, George Town
Grand Cayman, KY1-9008, Cayman
Islands

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-08-10
Owner verified
AAA B787 1 Limited
2018-07-16
Aircraft Added
AAA B787 1 Limited
2018-03-07
Aircraft added NKOM
Norwegian Air Shuttle ASA

Related Youtube videos

LN-LNS data-toggle=

Norwegian 787-9 landing, AMS

LN-LNS data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 (Dreamliner) LN-LNS Landing Madrid Barajas LEMD

LN-LNS data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 Dreamliner LN-LNS Taxing Madrid Barajas LEMD

LN-LNS data-toggle=

Norwegian 787-9 [LN-LNS] at Stockholm Arlanda

More aircraft owned by AAA B787 1 Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-18 Internal Document     NAS - Flåtereduksjon for jekkliste
2021-06-02 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     sletting av heftelser
2021-06-02 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     sletting av fartøy
2021-06-01 Pål Sveinsson / Arntzen de Besche     Effektuering - Avregistrering
2021-06-01 Pål Sveinsson / Arntzen de Besche     Effektuering - Avregistrering
2021-05-31 Pål Sveinsson / Arntzen de Besche     Avregistrering ADEB-L.FID961022
2021-05-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Ansökan om förändring av Ops Spec NO.OPS.028.B787-8
2021-05-25 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis som følge av endret motorkonfigurasjon
2021-05-25 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Gardermoen til Bordeaux, Frankrike for vedlikehold, lagring, retur til eier og deregistrering
2021-05-24 Morgan Eikeland     Permit to Fly OSL/ENGM - BOD/LFBD
2021-05-14 Norwegian Air Shuttle ASA     MSN 63311 - MSN Søknad om nytt Støysbevis / Noise Certificate, EASA Form 45
2021-04-20 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Avregistrering av fartøy
2021-01-13 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-LNP, LN-LNS, LN-LNV og bestilling av attesterte registerutskrifter
2021-01-12 Elisabeth Kjelstrup / Arntzen de Besche     LN-LNP, LN-LNS, LN-LNV og bestilling av attesterte registerutskrifter
2020-09-29 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-LNS og Bestilling av Certificate of ownership and encumbrances ADEB-GENERAL.FID31976
2020-09-29 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-LNS og Attestert registerutskrift
2020-03-30 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-BKA, LN-BKB, LN-LNP, LN-LNS og rettede registerutskrifter
2020-03-27 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-LNI, LN-LNJ, LN-LNL, LN-LNK, LN-BKA, LN-BKB, LN-LNP, LN-LNS, LN-LNV og oversendelse av attesterte registerutskrifter
2019-10-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Applications for a Permit to Fly
2019-10-04 Norwegian Air Shuttle ASA     EASA approved flight conditions for a Permit to Fly
2019-10-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Paris til Gardermoen for reparasjon av fuel imbalance - Uten last eller passasjerer
2019-08-23 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st. Extension
2019-08-23 Norwegian Air Shuttle ASA     NAS, ARC 1st. Extension
2019-08-13 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av nytt støybevis pga. endret motorkonfigurasjon
2019-08-09 Norwegian Air Shuttle ASA     URGENT - Noise Certificate Request - 787-9 Aircraft - MSN63311
2018-11-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Ad-Hoc wetlease situasjon - Søknader i prosess - HiFly m.m.
2018-08-24 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA RVSM søknad LN-LNS
2018-08-16 Norwegian Air Shuttle ASA     RVSM
2018-08-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-08-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av ARC EASA Form 15a basert på anbefaling fra selskapets Subpart I personell
2018-07-28 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation
2018-07-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om validering av ARC 15a 069362/001/001
2018-07-18 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC
2018-07-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding registrering av pant/IDERA
2018-07-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2018-07-16 RegAircraft     slettelsesattest for G-CKKL - S/N 63311
2018-07-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding
2018-07-16 Norwegian Air Shuttle ASA     Kopi av UK EASA Form 25 og 45
2018-07-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av heftelser
2018-07-16 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-LNS
2018-07-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2018-07-16 Norwegian Air Shuttle ASA     Oversendelse av registreringsbevis
2018-07-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     bekreftelse av eierskap til luftfartøy
2018-07-16 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25 LDB og EASA Form 45 støybevis for bruk luftfartøy overført fra EASA medlem Storbritannia
2018-07-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-07-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-07-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2018-07-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 63311 (tidligere UK kjenningsmerke G-CKKL og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNS
2018-07-06 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed
2018-05-07 Norwegian Air Shuttle ASA     Regarding transfer of G-CKKL to Norwegian registert - Søknad om Luftdyktighetsbevis
2018-04-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     G-CKKL - Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 63311 (tidligere UK kjenningsmerke G-CKKL og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNS)
2018-03-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy
2018-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA     Transfer of G-CKKL to Norwegian Registry
2018-03-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-03-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Transfer of G-CKKL to Norwegian registert - søknad om luftdyktighetsbevis
2018-02-27 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2018-02-26 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2018-02-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Declaration regarding ownership of an aircraft
2018-01-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Forlengelse innleie for B787-9 280118
2018-01-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om reservasjon av registreringsmerker
2018-01-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no

More information: