LN-JHH

Bombardier Aerospace Inc.
BD100-1A10, CHALLENGER 350

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: BD100-1A10, CHALLENGER 350
MSN: 20702
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jakob Hatteland Group Services AS
Adress: Stokkastrandvegen 85
5578 NEDRE VATS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-11-03
Aircraft Added
Jakob Hatteland Group Services AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-10-28 Sundt Air AS     ARC Review
2020-10-19 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte søknad rev 2-5 AMP LN-STB og LN-JHH
2020-09-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Svar til SACA LBA/D-2020-0537 LN-JHH EDDM
2020-09-11 Sundt Air AS     Sundt Air AS - SACA LBA/D-2020-0537 LN-JHH EDDM
2020-06-24 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon 2-4 av AMP Bombardier CL 350 LN-JHH og LN-STB
2020-06-24 Sundt Air AS     Indirekte revisjon av AMP
2019-10-21 Sundt Air AS     ARC
2019-08-26 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Oversendelse av Ops Spec vedrørende Steep Approach LN-JHH
2019-06-28 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av Steep Angle Approach, reg. LN-JHH
2019-02-27 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte rev 2-2, AMP CL350 LN-STB/LN-JHH
2019-01-30 Sundt Air AS     Sundt Air - Indirekte rev AMP CL350, LN-JHH / LN-STB
2018-09-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning - Ny AMP revisjon - LN-STB og LN-JHH
2018-09-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning - Ny AMP revisjon - LN-STB og LN-JHH
2018-08-20 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning - Ny AMP revisjon - LN-STB og LN-JHH
2017-12-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Registrering av innsendt AMP etter indirekte godkjenning
2017-12-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-11-28 Sundt Air AS   Sundt Air - Revidert AMP til Challenger 350
2017-11-22 Advokatfirmaet Arktis AS   Registrering av luftfartøy
2017-11-14 Advokatfirmaet Arktis AS   søknad om registrering av luftfartøy
2017-11-07 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-JHH
2017-11-06 Tom Wike   Sundt Air AS - OM B Godkjenning. Innfasing av LN-JHH
2017-11-06 Sundt Air AS   LN-JHH Export Certificate - Transport Canada
2017-11-06 Sundt Air AS   W&b report
2017-11-06 Sundt Air AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, Form 45 støybevis og Form 15a ARC for nytt luftfartøy importert fra Kanada
2017-11-05 Sundt Air AS   STC'er EASA godkjent?
2017-11-05 Sundt Air AS   Re: STC'er EASA godkjent?
2017-11-05 Sundt Air AS   Re: STC'er EASA godkjent?
2017-11-05 Sundt Air AS   VS: CL350-20702 - STCs
2017-11-05 Sundt Air AS   VS: CL350-20702 - STCs
2017-11-03 Sundt Air AS   CL350-20702 - Export CoA og midlertidig Registreringsbevis
2017-11-02 Utenriksdepartementet   Midlertidig Nasjonalitets- og registreringsbevis
2017-10-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-10-26 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning MEL CL350 LN-JHH
2017-10-26 Sundt Air AS   Innfasing av LN-JHH
2017-10-23 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale LN-JHH
2017-10-13 Advokatfirmaet Arktis AS   Export Airworthiness Certificate
2017-10-02 Utenriksdepartementet   søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2017-09-28 Advokatfirmaet Arktis AS   Midlertidig registrering av luftfartøy LN-JHH
2017-09-12 Sundt Air AS   Søknad Luftdyktighetsbevis
2017-07-05 Sundt Air AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2017-07-04 Sundt Air AS   VS: ELT coding for 20702 (LN-JHH)
2017-06-21 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 1 - Bombardier Challenger 350
2017-06-19 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 1 - Bombardier Challenger 350
2016-08-19 Sundt Air AS   Sundt Air AS - godkjenning av begrenset vedlikeholdsprogram for Challenger 350
2016-08-18 Sundt Air AS   Sundt Air AS- vedrørende innsendt preliminært vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-08-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS-ny innsendt utgave av vedlikeholdsprogram LN-STB
2016-08-05 Sundt Air ASSundt Air AS   Sundt Air AS - vedrørende innsendt vedlikeholdsprogram LN-STB
source: caa.no