LN-ABG

Jabiru Aircraft Pty Ltd
J200C

DELETED EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Jabiru Aircraft Pty Ltd
Model: J200C
MSN: 30
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kjetil Fedde

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-02-02
Aircraft Deleted
Fedde Kjetil
2009-10-15
Owner changed
Kjetil Fedde
2007-09-01
Adress
Garstad Paul Andreas Hein
2004-01-19
Aircraft Added
Garstad Paul Andreas Hein
2003-09-17
Aircraft Added
Garstad Paul

Related Youtube videos

LN-ABG data-toggle=

LN-ABG on approch to Rwy 11 aat Sola in gusty conditions..mp4

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-02-03 Paul Andreas Garstad   Sletting av luftfartøy
2015-01-28 Paal Wiik   slettelsesbegjæring
2015-01-15 Paul Andreas Garstad   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2014-03-18 Kjetil Fedde   Særskilt luftdyktighetsbevis - korrigert
2013-04-30 Kjetil Fedde   Jabiru J-200 Experimental - Ombygging ifra 2-seter til 4-seter
2013-04-25 Kjetil Fedde   Jabiru J-200 Experimental - ombygging ifra 2-seter til 4-seter
2013-04-25 Kjetil Fedde   Jabiru J-200 Experimental - ombygging ifra 2-seter til 4-seter
2013-03-01 Kjetil Fedde   Permit to Fly
2013-02-26 Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport VR
2012-03-19 Kjetil Fedde   Forlengelse av Permit to Fly
2012-03-15 Kjetil Fedde   Vedlikeholdsrapport
2011-03-15 Kjetil Fedde   Permit to Fly
2011-03-10 Kjetil Fedde   Vedlikeholdsrapport
2011-03-10 Kjetil Fedde   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-03-09 Paal Wiik   Permit to fly
2010-03-03 Paal Wiik   Vedlikeholdsrapport
2010-03-03 Paal Wiik   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-02-12 Paal Wiik   Permit to fly - avslag
2010-01-28 Paal Wiik   vedlikeholdsrapport
2010-01-28 Paal Wiik   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-10-15 Kjetil Fedde   Eierskifte - legitimasjon av tidligere eier Paul Garstad
2009-10-15 Paul Wiik   registrering av eierskifte
2009-08-29 Paul Wiik   flyskjøte
2009-03-26 Dag Skjæveland   tildeling av ICAO 24 bit kode
2009-03-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-06 Paul Garstad   Forlengelse av Permit To Fly
2009-02-03 Paul Garstad   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-03 Paul Garstad   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-01-22 Paul Garstad   Utstedelse av 24-bit ICAO kode for 406 ELT
2009-01-15 Paul Garstad   søknad om 24 bit kode - spørsmål om sertifisering - vedlikehold
2009-01-05 Paal Roland Wiik   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-01-05 Kjetil Fedde   ICAO ID 24 bit
2008-12-30 Jabiru Scandinavia AS   flyskjøte
2008-09-25 Paul Andreas Hein Garstad   Utstedelse av Permit To Fly
2008-01-30 Paul Andreas Hein Garstad   Søknad om å kunne utføre arbeidet - fornyelse av luftdyktighetsbevis for selvbygget experemental fly Jabiru J 200
2008-01-29 Paul Andreas Hein Garstad   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-15 Paul Andreas Hein Garstad   Søknad om å kunne utføre arbeidet - fornyelse av luftdyktighetsbevis for selvbygget experemental fly Jabiru J 200
2006-01-26 Sola Air Service Kåre Hagelin   vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: