LN-FTB

The New Piper Aircraft, Inc
PA-34-220T

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-34-220T
MSN: 34-8133015
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-05-15
Aircraft Deleted
Sky Management AS
2014-04-01
Adress
Sky Management AS
2013-10-01
Name
Sky Management AS
2007-12-13
Aircraft Added
Flyteknisk AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-05-15 Sky Management AS   sletting av luftfartøy
2014-05-13 Sky Management AS   avregistrering av luftfartøy
2014-02-17 Pilot Flyskole AS   Pilot Flyskole AS - Opphør av innleie for LN-FTB
2014-02-16 Pilot Flyskole AS   Opphør av innleie for LN-FTB
2014-02-11 Pilot Flyskole AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate FTB20140210a
2014-01-16 Siemens Financial Services AB   Slettelse av pantedokument
2013-09-19 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-19 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-31 Flyteknisk Notodden AS   Extension ARC
2011-10-13 Flyteknisk Notodden AS   Extension ARC
2010-10-27 Luftfartsskolen Torp AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate etter recommendation
2010-10-27 Luftfartsskolen Torp AS   Ytterligere informasjon til søknad om ARC
2010-10-08 Bohusflyg AB   søknad om fornyelse av ARC
2010-09-27 Flyteknisk Notodden AS   Vedr. LN-FTB og kopier av forsikringsbeviser
2010-09-27 Luftfartsskolen Torp   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-09-27 Flyteknisk Notodden AS   LN-FTB og kopier av forsikringsbeviser
2009-11-10 Flyteknisk AS   Nytt registeringsbevis
2009-11-03 Luftfartsskolen Torp   Revidert Autorisasjonsside til AFM
2009-10-29 Luftfartsskolen Torp   utstedelse av Airworthiness Review Certificate basert på recommendation report
2009-10-26 Bohusflyg AB   Rekommendation för granskningsbevis
2009-08-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-04 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-30 fax   LN-FTB og firmaattest på Flyteknisk AS
2008-10-30 Siemens Financial Services AB   LN-FTB og To pantedokumenter i to luftfartøyer
2008-10-30 Brønnøysundregisteret   LN-FTB og firmaattest på Flyteknisk AS
2008-10-30 Siemens Financial Services AB   LN-FTC og to pantedokumenter registrert i to luftfartøyer
2008-10-27 Siemens Financial Services AB   Pantedokument i luftfartøy
2008-10-19 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-19 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-30 Luftfartsskolen Notodden AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-28 Luftfartsskolen   Luftfartsskolen Notodden - Validering av ARC - LN-FTB
2008-01-24 Flyteknisk Notodden AS   oversendelse av orginalt ARC - Airworthiness Review Certificate
2008-01-15 oyvind@flyteknisk.no   tildeling av ICAO-koder
2008-01-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-08 Luftfartsskolen   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-08 Luftfartsskolen   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-12-18 Luftfartsskolen Notodden AS   Luftfartsskolen Notodden AS - Søknad om godkjennelse av innleieavtale - LN-FTB
2007-12-13 Flyteknisk Notodden AS   Registrering
2007-12-11 Flyteknisk Notodden AS   bill of sale, firmaattest, bekreftelse betalt gebyr
2007-07-31 Flyteknisk Notodden AS   bekreftet reservert registreringsmerke - (LN-FTB, LN-FTC, LN-FTD, LN-FTE, LN-FTF, LN-FTG, LN-FTH, LN-FTI, LN-FTJ, LN-FTK
source: caa.no

More information: