LN-FOK

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-180

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-180
MSN: 28-1061
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Valdres Flyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-04-08
Aircraft Deleted
Valdres Flyklubb
1994-01-12
Owner changed
Valdres Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-04-08 Valdres flyklubb   Sletting av luftfartøy
2011-03-31 Valdres Flyklubb   retur av Certificate of Airworthiness
2011-03-31 Valdres flyklubb   Sletting av luftfartøy
2010-12-20 Norges Luftsportforbund   Indirect approval for AMP
2010-12-20 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2010-06-17 Valdres Flyklubb   Innvilget utsettelse på AMP
2010-06-16 Valdres Flyklubb   Søknad om utsettelse av AMP
2010-03-03 Valdres Flyklubb   Søknad om utsettelse av AMP for LN-MTM og LN-FOK
2010-03-03 Valdres flyklubb   VS: Søknad om utsettelse av AMP for LN-MTM og LN-FOK
2010-03-03 Valdres flyklubb   Utsettelse av AMP
2009-02-09 Valdres Flyklubb   Forlengelse av ARC
2009-01-15 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-12-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-05 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-16 Valdres Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Valdres Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Valdres Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-29 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-01-18 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR) - gyldig til 28.02.2008
2005-12-19 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: