LN-FAW

Reims Aviation SA
F172N

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172N
MSN: F172-1703
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Follo Flyklubb
Adress: Tomterveien 3
1401 SKI

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-05-31
Owner changed
Follo Flyklubb
2017-06-01
Owner changed
Transwing Holding AS
2017-06-01
Adress
Transwing Holding AS
2009-05-06
Owner changed
Tromsø Flyklubb
2004-06-01
Adress
Sola Flyklubb
2001-06-12
Owner changed
Sola Flyklubb

Related Youtube videos

LN-FAW data-toggle=

VFR night, Landing ENTC, LN-FAW

LN-FAW data-toggle=

Take-off Tromsø Juni 2011

LN-FAW data-toggle=

Landing at Tromsø Juni 2011

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-03 NLF CAMO     ARC og Review report.
2021-04-12 FOLLO FLYKLUBB     Epost med permanent tillatelse
2021-04-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-12 FOLLO FLYKLUBB     permanent tillatelse og følgebrev
2021-01-13 Tommy Pedersen     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2020-05-07 Follo flyklubb     Epost med midlertidig tillatelse
2020-05-07 Follo flyklubb     midlertidig tillatelse og følgebrev
2020-05-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2020-05-05 Follo flyklubb     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-05-22 Follo Flyklubb     Flyskjøte
2019-05-07 Follo Flyklubb     Flyskjøte
2019-01-09 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-10-10 Rune Andre Furøy     10/00726-14 - Loggbok til luftfartøy
2018-10-04 Rentair Norway     Loggbok til luftfartøy
2017-06-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-19 Rune Furøy   registrering av eierskifte - oversendt ny adresse
2017-06-01 Transwing Holding AS   registrering av eierskifte
2017-05-22 Tromsø Flyklubb   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2015-12-14 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-07-17 Handelsbanken   Sletting av heftelse
2015-07-15 Handelsbanken   pantedokument i luftfartøy
2014-12-17 Norges Luftsportforbund   ARS og Review report
2014-01-07 Norsk Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   ARC kopi
2012-12-04 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-12-15 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-12-15 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-09 Tromsø Flyklubb v/ Ronny Mortensen   Utsatt frist på AMP
2010-03-23 Ronny Mortensen   Søknad utvidet frist AMP Ref 201000726-2/306/ITH
2010-03-10 Nac Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2010-03-10 Tromsø Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-03 Statens Havarikommisjon for Transport   orientering om avslutning av undersøkelse av runway incursion hendelse ved Stavanger lufthavn Sola 13.07.2006 DABEK og LN-FAW
2009-07-31 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-11 Handelsbanken   Registrert pantedokument
2009-06-10 Handelsbanken   Pantedokument
2009-05-07 Tromsø Flyklubb   Registrert eierskifte
2009-04-13 Sola Flyklubb   overdragelse av luftfartøy
2009-03-31 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-29 Eirik Walle   Flyskjøte - Dokumentasjon på ID
2009-03-24 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-03-02 DnB NOR Finans AS   Retur av pantobligasjon i slettet stand
2009-02-25 DnB NOR Finans AS   slettelse - pantobligasjon i luftfartøy - firmaattest
2008-12-05 Hovet & Co. AS   tildeling av ICAO-koder
2008-10-23 Sola Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Sola Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktghetsbevis
2008-09-09 Sola Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-06-22 Sola Air Service Kåre Hagelin   vedlikeholdsrapport
2006-07-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Unterretning om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art Stavanger Lufthavn Sola - 13.07.2006
2006-07-14 Olav reime   Rapport om lufttrafikkhendelse 13072006
2006-03-31 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-01-24 DnB NOR Finans AS   Registrert panterett
2005-12-20 DnB NOR Finans AS   Ettersendelse av manglende dokumentasjon
2005-12-09 DnB NOR Finans AS   Nektet dagbokføring pga manglende dokumentasjon
2005-12-09 DnB NOR Finans AS   Panteobligasjon i luftfartøy
source: caa.no

More information: