LN-ABC

Van's Aircraft Inc
RV-8

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-8
MSN: 81104
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Taraldsen Stian
Adress: Micheletsvei 20
1366 LYSAKER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-11-09
Owner changed
Taraldsen Stian
2015-06-10
Owner changed
Jo Kobro
2013-01-01
Adress
Kobro Joakim
Enersen Knut Andreas
2006-10-17
Aircraft Added
2002-12-12
Aircraft Added
Kobro Joakim
Enersen Knut

Related Youtube videos

LN-ABC data-toggle=

RV Mission to Lillehammer

LN-ABC data-toggle=

RV 8 LN-ABC AEROBATICS IN DALSLAND

LN-ABC data-toggle=

RV-8 LN-ABC

LN-ABC data-toggle=

RV 8 LN-ABC MR ENERSEN

LN-ABC data-toggle=

RV-8 LN-ABC

LN-ABC data-toggle=

RV8 Fly-by over the Oslo Fjord.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-16 Stian Taraldsen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-06-11 Stian Taraldsen     vedlikeholdsrapport
2020-11-18 Stian Taraldsen     ICAO koder for transponder
2020-11-18 Stian Taraldsen     ICAO koder for transponder
2020-03-04 Stian Taraldsen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-03-02 Stian Taraldsen     Vedlikeholdsrapport
2018-06-22 Stian Taraldsen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-06-10 Stian Taraldsen     Vedlikeholdsrapport
2017-06-07 Stian Taraldsen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-05-25 H.G. Johansson   vedlikeholdsrapport
2016-05-27 Stian Taraldsen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-ABC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-02-10 Stian Taraldsen   Vedlikeholdsrapport
2015-11-09 Stian Taraldsen   registrering av eierskifte
2015-11-05 Stian Taraldsen   Flyskjøte - eiendomoverdragelse
2015-06-26 Joakim Kobro   Utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-24 Joakim Kobro   Vedlikeholdsrapport
2015-06-11 Joakim Kobro   Registrering av overdragelse av andel i luftfartøy
2015-04-08 Joakim Kobro   flyskjøte
2015-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-06 Joakim Kobro   Flygetidsbok
2014-06-23 Joakim Kobro   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-10 Joakim Kobro   vedlikeholdsrapport (VR)
2013-07-12 Joakim Kobro   Permit to Fly
2013-07-12 Joakim Kobro   PtF erstatning for tidligere feil adressert PtF
2013-06-21 Joakim Kobro   Permit To Fly
2013-06-04 Joakim Kobro   Vedlikeholdsrapport VR
2013-05-29 Bohusflyg AB   vedrørende søknad om propelljournal
2012-05-29 Joakim Kobro   Permit to Fly
2012-04-28 Joakim Kobro   Vedlikeholdsrapport VR
2011-07-15 Joakim Kobro   Permit to Fly - ny adressa
2011-07-07 Joakim Kobro   Forlengelse av Permit to Fly
2011-07-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-07-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2010-06-30 Joakim Kobro   LN-ABC- Permit to Fly
2010-06-30 Joakim Kobro     LN-ABC- Permit to Fly
2010-06-29 Joakim Kobro     LN-ABC- vedlikeholdsrapport
2010-06-29 Joakim Kobro   LN-ABC- vedlikeholdsrapport
2009-05-27 Platou Shipbrokers AS   Tildeling av ICAO koder
2009-04-27 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av Permit To Fly(PTF)
2009-04-01 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2008-09-24 Jan M Berge   Utstedelse av Permit To Fly
2007-12-11 Hesnes Group   vedlikeholdsrapport
2007-11-26 Joakim Kobro   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-17 Joakim Kobro   Permanent registrering
2006-08-28 H.G. Johansen   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: