LN-DFM

Cessna Aircraft Company
172S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S 10422
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Drammen Flyklubb
Adress: Postboks 1528
3007 DRAMMEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-01-31
Aircraft Added
Drammen Flyklubb

Related Youtube videos

LN-DFM data-toggle=

LN-DFM Short field landing Hokksund

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-12 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension 2021
2020-03-13 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension
2019-02-27 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og Review papirer for Cessna 172S
2018-06-22 Mahmood Akbar     15/00961-117 - ny reisedagbok
2018-06-20 Drammen Flyklubb     ny reisedagbok
2017-02-22 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2017-01-27 DNB Bank ASA   registrering av heftelse
2017-01-26 DnB Bank ASA   retinglysing av pantedokument
2016-02-24 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2016-01-14 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-01-08 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2015-08-17 Mahmood Akbar   Reisedagbok
2015-08-14 Drammen Flyklubb   Reisedagbok
2015-03-04 NLF CAMO   ARC og Review report
2014-03-13 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2013-03-05 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-02-23 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-03-10 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-03-10 Norges Luftsportforbund   Indirect aproval of AMP
2011-03-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-08 Drammen Flyklubb   Innvilget utsettelse på AMP
2010-06-03 Drammen Flyklubb   søknad utsettelse AMP
2010-03-08 Drammen Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-04 Flyteknisk Notodden   Vedlikeholdsrapport
2010-03-01 Drammen Flyklubb   søknad om dispensasjon til å ferge luftfartøyet for årlig ettersyn uten gyldig ARC
2009-02-24 Drammen Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-17 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-22 Drammen Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Drammen Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Drammen Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-29 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-03-08 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 07.05.2007
2007-01-31 Flyteknisk Notodden AS   firmaattest fra Drammen Flyklubb
2007-01-29 Flyteknisk Notodden AS   Registrering av luftfartøy - tidligere N1465K
2007-01-23 Drammen Flyklubb   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: