Aircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-6
MSN: 24921
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Granviken Bjørn
Adress: Heggedalsveien 128
1389 HEGGEDAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-04-06
Owner changed
Granviken Bjørn
2016-02-08
Owner changed
Paulsen Dag Henning
2005-06-02
Aircraft Added
Berge Jan Milton
2004-10-05
Aircraft Added
Berge Jan Milton

Related Youtube videos

LN-ABA data-toggle=

Beautiful Scenery! - Vans RV6 Acrobatic Flight In Norway - Loops, Barrel Rolls, Formation

LN-ABA data-toggle=

Vans RV-6 Flight - Startup, Takeoff & Cruise

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-06 Jan Milton Berge     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-03-25 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2020-05-07 Jan Milton Berge     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-04-30 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2020-04-27 Jan Milton Berge     Bytte av tekniker for signering av vedlikeholdsrapport VR
2020-04-20 Jan Milton Berge     Vedlikeholdsrapport VR - Dokumentasjon på årlig vedlikehold
2019-05-30 Thore Thoresen     Fornyelse av luftdyktighet
2018-05-16 Thore Thoresen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-14 Thore Thoresen     Søknad om særskilt luftdyktighetsbevis
2018-04-20 Thore Thoresen     Ny reisedagbok
2018-04-09 Thore Reinhardt Thoresen     Registrering av overdragelse av andel
2018-04-03 Thore Thoresen     Kopi av ID - eierutvidelse
2018-03-19 Thore Reinhardt Thoresen     Flyskjøte
2017-06-01 Thore Toresen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-05-31 Thore Thoresen   Luftdyktighetsbevis og adresse
2017-05-26 Thore Thoresen   Fornyelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-30 Jan Milton Berge   Vedtak m utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-24 Thore Thoresen   Vedlikeholdsrapport VR
2016-03-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-ABA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-03-10 Dag Henning Paulsen   16/00943-3 - Registrering av overdragelse av andel i luftfartøy
2016-03-03 Dag Henning Paulsen   Registrering av overdragelse av andel i luftfartøy
2016-02-08 Dag Henning Paulsen   Registrering av overdragelse av andel i luftfartøy
2016-01-01 Jan Milton Berge   flyskjøte
2015-05-26 Jan Milton Berge   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-18 Jan Milton Berge   Vedlikeholdsrapport
2014-05-21 Jan Milton Berge   Vedlikeholdsrapport
2014-05-21 Jan Milton Berge   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-05-21 Jan Milton Berge   vedlikeholdsrapport
2014-02-15 Jan Berge   LA-ABA - Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2013-01-11 Jan M Berge   Permit to Fly
2012-12-12 Jan M Berge   vedlikeholdsrapport
2011-12-05 Jan Milton Berge   Permit to Fly
2011-11-12 Jan Milton Berge   Vedlikeholdsrapport - VR
2010-10-18 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2010-05-12 Jan Milton Berge   Utstedelse av ny 24-bits ICAO kode for programmering av ELT - Forrige var feil
2009-12-17 Jan Milton Berge   Utstedelse av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT
2009-10-08 Jan M. Berge   Forlengelse av Permit To Fly (PTF)
2009-09-29 Statoil   ELT kode
2009-09-27 Jan M. Berge   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-24 Jan M Berge   Utstedelse av Permit To Fly
2008-06-30 Jan M Berge   vedlikeholdsrapport
2008-03-01 Jan Milton Berge   tilsynsrapport
2008-02-22 Jan Milton Berge   Manglende retur av tilsynsrapport
2007-06-07 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport
2006-05-24 Jan Milton Berge   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-21 Statens Havarikommisjon for Transport   lufttrafikkhendelse 21.04.2006 - position Kjekstadmarka - nærkontakt med LN-ABA
source: caa.no

More information: