Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920284
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-11-01
Name
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-09-08
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-08-24
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-09-10 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S 92A - S/N 920284
2018-09-12 CHC Helikopter Service AS     ARC
2018-03-15 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-09-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-15 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-09-13 CHC Helikopter Service AS   LN-OQQ Importgranskning - Dokumentasjon - Reg og STC liste
2017-09-12 CHC Helikopter Service AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2017-09-11 CHC Helikopter Service AS   Importgranskning - Dokumentasjon - AFM - W&B - ID Plate
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   iverksettelse av permanent registrering
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   RE: slettelsesattest
2017-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   forespørsel om attestert registerutskrift
2017-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   attestert registerutskrift
2017-08-29 Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale - MSN 920284 WIERSHOLM-MATTERS.FID619453
2017-08-24 CHC Helikopter Service AS   Midlertidig Registrering
2017-08-24 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for ferging fra Coatesville USA til Stavanger Norge - Leveranse av fabrikknytt helikopter
2017-08-24 Utenriksdepartementet   Oversendelse av bekreftelse på midlertidig registering
2017-08-24 Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2017-08-23 CHC Helikopter Service AS   Export CofA - Manufacturer release to service
2017-08-16 Thor Gunnar Johansen   søknad om flåteutvidelse
2017-08-11 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis ARC og Noise Certificate S/N 920284
2017-08-03 CHC Helikopter Service AS   søknad om midlertidig registrering
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-07-21 CHC Helikopter Service AS   Søknad om permit to fly
2017-07-20 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopterservice AS - Søknad om godkjennelse - endring til C110/06/CHC-HS AS Rev.date 20.07.2017 - relatert til import av nytt luftfartøy S-92A SN 920284 LN-OQQ
2017-07-20 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-07-19 Wiersholm AS   RE: Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-07-19 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-07-18 Advokatfirmaet Thommessen AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-07-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om dispensasjon fra Nasjonalitetsvilkår
2017-03-27 CHC Helikopter Service AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-24 CHC Helikopter Service AS   Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS   LN-OQQ, LN-OQR og Søknad om å få reservert registreringsmerker til nye luftfartøy
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS   LN-OQQ, LN-OQR og Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no