LN-OQR

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920285
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-11-01
Name
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-08-01
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-07-28
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-08 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S 92A - S/N 920285
2018-08-07 Inge Antonsen     ARC 2018-OQR EASA Form 15b expity date 11.08.2019
2018-03-21 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-09-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-25 Wiersholm AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-21 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service - MEL/RIE - LN-OQR
2017-08-18 CHC Helikopter Service AS   MEL RIE
2017-08-14 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-08-11 CHC Helikopter Service AS   Lukking av avvik etter importgranskning
2017-08-08 CHC Helikopter Service AS   Avvik etter importgranskning
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   attestert registerutskrift
2017-08-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av luftfartøy
2017-08-01 CHC Helikopter Service AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse samt oppdatert Operations Specification i forbindelse med flåtereduksjon for LN-OJB og LN-OJC
2017-07-28 CHC Helikopter Service AS   Temorary Certificate of Registartion
2017-07-28 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for ferging fra Coatesville USA til Stavanger Norge - Leveranse av fabrikknytt helikopter
2017-07-28 Terje Treff   foreløpig registrering av luftfartøy
2017-07-27 CHC Helikopter Service AS   Sikorsky Release to Service
2017-07-27 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-07-27 Sigbjørn Tjessem   Export CofA
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-07-20 Advokatfirmaet Thommessen AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-07-19 Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-07-19 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-07-18 Advokatfirmaet Thommessen AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-07-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om dispensasjon fra Nasjonalitetsvilkår
2017-07-07 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - ARC og Noise Certificate,
2017-07-04 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjennelse - endring til C110/06/CHC-HS AS Rev.date 03.07.2017 - relatert til import av nytt luftfartøy S-92A SN 920285 LN-OQR
2017-07-04 CHC Helikopter Service AS   Søknad om Permit to Fly, fabrikknytt luftfartøy S-92A SN 920285 i forbindelse med planlagt registrering og import av luftfartøyet
2017-06-23 Sigbjørn Tjessem   korrigering eier Søknad om Midletidig Registreringbevis for Sikorsky S-92A S/No.920285 (LN-OQR)
2017-06-23 Kyrre Brækhus Royal Norwegian Embassy in Washington   korrigering eier
2017-06-22 Kyrre Brækhus   søknad om foreløpig registering av luftfartøy i utlandet
2017-06-21 Utenriksdepartementet   søknad om foreløpig registrering i utlandet
2017-03-27 CHC Helikopter Service AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-24 CHC Helikopter Service AS   Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS   LN-OQQ, LN-OQR og Søknad om å få reservert registreringsmerker til nye luftfartøy
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS   LN-OQQ, LN-OQR og Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no