LN-FLY

Olav Bergersen
CUBCRAFTERS CARBON CUB

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Olav Bergersen
Model: CUBCRAFTERS CARBON CUB
MSN: CCK1865-0064
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nyberg, Odd Asbjørn

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-04-30
Owner changed
Nyberg, Odd Asbjørn
2021-01-07
Owner changed
Rønne, Johan Petter
2017-07-07
Aircraft Added
AeroCub Nordic AS

Related Youtube videos

LN-FLY data-toggle=

LN BER and LN FLY Losen 05 06 March 2019

LN-FLY data-toggle=

Testing brand new skiis on Carbon Cub LN FLY

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-03 Odd Asbjørn Nyberg     Eierskifte av luftfartøy
2021-04-30 Johan Petter Rønne     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-04-26 Odd Asbjørn Nyberg     Eierskifte av flyskjøter
2021-04-22 Olav Bergersen     Vedlikeholdsrapport VR
2021-04-21 Johan Petter Rønne     Flyskjøte ifbm med salg innenlands.21.04.2021
2021-02-12 OLAV BERGERSEN     Epost med permanent tillatelse
2021-02-12 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-02-12 OLAV BERGERSEN     permanent tillatelse og følgebrev
2021-01-14 OLAV BERGERSEN     eierendring
2021-01-07 Johan Petter Rønne     registrering av eierskifte
2021-01-04 Olav Bergersen     Flyskjøte
2020-12-28 Olav Bergersen     Eierskifte - kopi av ID
2020-04-29 Aerocub Nordic AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-04-26 Olav Bergersen     VR-rapport
2019-05-03 Aerocub Nordic AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-04-27 Olav Bergersen     VR-rapport
2019-04-27 Olav Bergersen     VR- rapport 2019 - korrigert
2018-03-05 EAA Chapter 573 Norway     Rettelse på skjema 14-B 0203018
2018-03-04 EAA Chapter 573 Norway     Prøveflygings rapport FASE I - inkl. søknad + annen dokumentasjon av interesse som er ønsket
2018-03-04 EAA Chapter 573 Norway     Prøveflygings rapport FASE I - inkl. søknad + annen dokumentasjon av interesse som er ønsket
2017-12-11 EAA Chapter 573 Norway   Rønne Johan Petter - Prøveflygings tillatelse for Johan Petter Rønne på LN-FLY
2017-10-24 Olav Bergersen   Bergersen, Olav - Særskilt tillatelse til tjenestegjøring No. 5120, for prøveflyging av LN-FLY
2017-10-10 EAA Chapter 573 Norway   Søknad/anbefaling om besiktelse for prøveflyging
2017-10-09 Olav Bergersen   Søknad - anbefaling om besiktelse for prøveflyging
2017-09-25 Olav Bergersen   Utkvittert Tilsynsrapport LN-FLY
2017-09-25 Johan Petter Rønne   Vedtak om utstedelse av Særskilt Flygetillatelse
2017-09-19 Aerocub Nordic AS   AeroCub Nordic AS - Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2017-09-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-05 Aerocub Nordic AS   Søknad om dispensasjon fra ELT
2017-08-23 Johan Petter Rønne   CubCrafters Europe - Byggelogg på Carbon Cub-EX - eksempel
2017-08-14 EAA Chapter 573 Norway   Søknad/anbefaling om besiktelse for prøveflyging av CubCrafters Cabon Cub EX, LN-FLY (Prosjekt # 329)
2017-08-14 EAA Chapter 573 Norway   Bergersen Olav - Søknad om prøveflyger av CubCrafters Cabon Cub EX, LN-FLY (Prosjekt # 329)
2017-08-11 EAA Chapter 573 Norway   EAA inspeksjon for Carbon Cub
2017-08-11 Olav Bergersen   Vedlikeholdsrapport VR
2017-07-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-07-11 Aerocub Nordic AS   registrering av luftfartøy
2017-07-05 Olav Bergersen   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2017-07-04 Aerocub Nordic AS   egenerklæring - anmodning om registreringsbevis
2017-07-02 Aerocub Nordic AS   Egenerklæring som eier av luftfartøy - firmaattest
2017-07-02 Aerocub Nordic AS   ICAO kode
2017-03-14 Olav Bergesen   LN-FLY forlengelse reservasjon reg. bokstaver
2015-09-03 Aerocub Nordic AS   Reservasjon av registreringsbokstaver
source: caa.no