LN-AGR

Dassault Aviation
FALCON 7X

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dassault Aviation
Model: FALCON 7X
MSN: 195
Engines: 3
Weight: 15460
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sundt Air Management AS
Organization number: 989656422
Adress: Postboks 31
2061 Gardermoen
Norge
Fax: +47 63 92 96 70
Phone: +47 63 92 96 60
Radio License. Number: 5967
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: G&A Air AS
Adress: Postboks 243
1326 LYSAKER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-27
Aircraft Added
G&A Air AS

Related Youtube videos

LN-AGR data-toggle=

Superb Dassault Falcon 7X Private Jet (LN-AGR) Valencia!

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Weather Radar X band
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Wireless LAN Equipment 2400-2483 / 5152-5350 / 5470-5725 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by G&A Air AS

More aircraft operated by Sundt Air Management AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-10-13 Internal Document     Sundt Air AS - innleie og flåteutvidelse med sjekkliste
2020-10-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Rettet vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-AGR
2020-10-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-AGR
2020-09-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av MEL revisjon 14- Falcon 7X LN-AGR
2020-09-08 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om flåteutvidelse og innleieavtale for LN-AGR
2020-07-20 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Falcon 7X LN-AGR MEL revisjon 14
2020-01-26 Sundt Air AS     ARC Falcon 7X
2019-12-03 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon av AMP til Falcon 7X/8X LN-AGR sn 195 og LN-XAX sn 456
2019-08-26 Sundt Air Management AS     Sundt Air Management - Godkjenning MEL rev 3, for F7X AX
2019-05-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Ny indirekte revisjon 2-2 AMP Falcon X7
2019-03-29 Sundt Air AS     Ny indirekte revisjon 2-2 AMP Falcon X7
2019-02-04 Sundt Air AS     Fornyelse ARC
2019-01-09 Sundt Air Management AS     Sundt Air Management - Vedrørende RVSM - CMA F2 LN-AGR/LN-AGE
2018-12-19 Sundt Air AS     Sundt Air AS - AMP rev 2-1 LN-AGR
2018-08-29 Sundt Air AS     Sundt Air As - Søknad om godkjenning av revisjon 2 av AMP for F-7X LN-AGR
2018-06-25 Sundt Air Management AS     Sundt Air Management - MEL rev 2
2018-06-25 Sundt Air Management AS     Sundt Air Management - Godkjenning MEL, Falcon 7X
2018-05-03 Sundt Air Management AS     Sundt Air Management - LN-AGR MEL rev 2
2017-10-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS- Bekreftelse for mottatt innsendt revisjon til vedlikeholdsprogram Falcon 7X, LN-AGR
2017-08-28 Sundt Air AS   Revidert AMP - Indirekte rev 1-1
2017-08-28 Sundt Air AS   Revidert AMP - Indirekte rev 1-1
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-07-05 Sundt Air Management AS   Sundt Air Management - Godkjenning MEL, F7X, LN-AGR rev 1
2017-07-05 Sundt Air Management AS   Sundt Air Management - MEL F7X LN-AGR ( Oppdatert MO rev nr )
2017-06-29 G&A Air AS   registrering av luftfartøy
2017-06-28 Sundt Air AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a ARC for brukt fly som importeres fra Frankrike
2017-06-27 Norges ambassade i Paris   LN-AGR. Foreløpig registrering av luftfartøy i Paris
2017-06-26 CAA France   Deregistration certificate for the following aircraft : Dassault Falcon 7X, msn 195
2017-06-26 Dassault Aviation   F7X sn 195 F-HZOU documents
2017-06-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-06-01 Sundt Air AS   Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S trasnsponder
2017-06-01 Sundt Air AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2017-05-31 Utenriksdepartementet   søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2017-05-31 Sundt Air AS   søknad om Luftdyktighetsbevis
2017-05-26 Advokatfirmaaet Arktis AS   SV Reservering av registreringsmerke .msg
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: