LN-OIB

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920159
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow Equipment Leasing Ltd.
Adress: P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-11
Owner changed
Bristow Equipment Leasing Ltd.
2017-03-17
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-02 Bristow Norway AS     ACAM in Bristow Norway AS - 10-12 DEC. 2019 - Tilbakemelding - Varsel om ACAM In Depth Survey 0003-0630
2019-11-14 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Varsel om ACAM In Depth Survey 0003-0630
2019-01-16 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920159
2018-02-01 Bristow Norway AS     Utstedelse av Aiworthiness Review Certificate OIB20180201a
2018-01-12 Bristow Helicopters Ltd   Sikorsky S92A - ARC
2017-09-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   effektueringsmelding
2017-09-11 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie - Bristow Equipment Leasing Ltd.
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie
2017-08-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2017-06-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-17 Bristow Norway AS   slettelsesattest UK
2017-03-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-03-17 Bristow Norway AS   registrering av luftfartøy
2017-03-17 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a
2017-03-17 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OIB
2017-03-14 Bristow Norway AS   Apostille
2017-03-13 Bristow Norway AS   Original Airworthiness Review Certificate
2017-02-17 Bristow Norway AS   søknad om CofA - ARC-validering og støysertifikat
2017-02-15 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om godkjenning av innleie for LN-OIB
2017-02-11 Bristow Norway AS   Apostille
2017-01-27 Bristow Norway AS   øknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2017-01-20 Bristow Norway AS   søknad registrering av luftfartøy
2017-01-20 Bristow Norway AS   søknad om CofA - ARC - validering og støysertifikat
2017-01-20 Bristow Norway AS   søknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2016-11-24 Bristow Norway AS   Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920065, 920159, 920282
2016-11-14 Bristow Norway AS   reservasjon av registreingsmerke
source: caa.no