LN-FVB

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 540
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association
Adress: 299 S. Main Street,
5th Floor, MAC: U1228-051
Salt Lake City
Utah 84111, USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-02-21
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-03-14
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-10 FlyViking AS   Søknad om eksport luftdyktighetsbevis
2017-06-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av heftelse
2017-04-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av luftfartøy
2017-04-20 FlyViking AS   oversendelse av registreringsbevis
2017-04-11 FlyViking AS   Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-04-11 FlyViking AS   Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2017-04-11 FlyViking AS   Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2017-04-10 Svein R. Sandve   Brev TK/2017/01/srs - STC exemption
2017-04-10 Svein R. Sandve   TK/2017/02/srs - STC exemption
2017-04-07 Svein R. Sandve   LN-FVB (MSN 540) AD Statements
2017-04-07 Svein R. Sandve   LN-FVB importgransking - komplettering av dokumentasjon
2017-04-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2017-04-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-03-30 Avmax Aircraft Leasing Inc   Export Airworthiness certificate - Original
2017-03-16 Svein R. Sandve   AD's compliance list
2017-03-16 Svein R. Sandve   LN-FVB mod status list + audit report
2017-03-16 Svein R. Sandve   Mass and balance report MSN540
2017-03-16 Svein R. Sandve   Importgranskning - Tilbakemelding etter fysisk granskning
2017-03-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   slettelsesattest canadisk register
2017-03-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2017-03-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Bekreftelse av eierskap
2017-03-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   bekreftelse av eierskap
2017-02-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Informasjon om FlyViking AS registrering av MSN 540
2017-01-27 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-01-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registrering av luftfartøy
2016-12-09 FlyViking AS   FlyViking AS - anmodning om tildeling av ICAO kode for LN-FVB
2016-12-09 FlyViking AS   FlyViking AS - tildeling av ICAO kode for LN-FVB
2016-12-09 FlyViking AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis - DHC-8-103 MSN540
2016-11-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av IDERA
2016-11-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2016-10-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
source: caa.no