LN-FRV

Vans Aircraft Inc
RV-8

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Vans Aircraft Inc
Model: RV-8
MSN: 81348
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet LN-FRV

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-08-04
Aircraft Added

Related Youtube videos

LN-FRV data-toggle=

LN-FRV first start

LN-FRV data-toggle=

Lyngsalps in Northen Norway. RV-8 LN-FRV

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-27 Harald Roen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-05-25 Lasse Andersen     vedlikeholdsrapport
2021-03-08 Harald Roen     Søknad om eget vedlikehold på RV-8 - Harald Roen
2021-03-02 Johan Andreas Mürer     Søknad om eget vedlikehold på RV-8 - Harald Roen
2019-10-18 Harald Roen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-10-16 Harald Roen     VR og søknad på eget vedlikehold
2019-10-16 Harald Roen     VR og søknad på eget vedlikehold
2019-10-16 Harald Roen     VR og søknad på eget vedlikehold
2018-08-20 Harald Roen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-08-15 Harald Roen     VR
2017-12-15 Harald Roen   Gjenomgang med kommentarer til ettersynsinstruks
2017-12-07 Harald Roen   Supplemental Information
2017-09-04 Harald Roen   POH i pdf format
2017-09-01 Harald Roen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-09-01 Harald Roen   POH
2017-08-26 EAA Chapter 573 Norway   Signert VR og Sluttrapport
2016-08-26 Harald Roen   Roen Harald - Svar på søknad som prøveflygeleder LN-FRV
2016-08-25 Harald Roen   Vedtak om særskilt tillatelse for prøveflyging
2016-08-22 EAA573   revidert Vedlikeholdsrapport VR
2016-08-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-08-08 EAA573   Tilsynsrapport - Gjenstående utbedringer
2016-08-05 EAA573   Søknad og anbefaling - Harlald Roen
2016-08-05 Sameiet LN-FRV   Registrering av luftfartøy
2016-08-02 Harald Roen   ytterligere dokumentasjon
2016-07-27 Sameiet LN-FRV   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2016-06-17 Harald Roen   Søknad om mindre registreringsbokstaver, korrigert søknad
2016-06-17 Harald Roen   Mindre registreringsbokstaver
2016-06-16 Harald Roen   POH
2016-06-16 Harald Roen   Weight&Balance veid 14.06.16 konvertert til lb.xlsx
2016-06-15 Harald Roen   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2016-06-15 Harald Roen   Vedlikeholdsrapport
2016-06-12 EAA573   Preliminær VR
2016-05-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-FRV- kopi av midlertidig tillatelse
2016-05-10 Harald Roen   24 bits ICAO
2016-05-10 Harald Roen   16/03065-3 - 24 bits ICAO
2016-03-07 Harald Roen   Mindre registreringsbokstaver
2016-02-29 Harald Roen   Bruk av registrerings bokstaver i henhold til BSL A 1-8
source: caa.no

More information: