LN-OSU

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8074
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-07-19
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-11-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OSU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-11-28 Pegasus Helicopter AS     Epost med permanent tillatelse
2019-11-28 Pegasus Helicopter AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-11-14 Pegasus Helicopter AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-07-25 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2019-07-23 Norwegian Camo Support AS     Recommendation Report
2019-07-23 Pegasus Helicopter AS     ARC
2018-07-03 Pegasus Helicopter AS     Ny ARC Ref 2018-107
2017-07-06 Pegasus Helicopter AS   ARC
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2016-09-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OSU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-25 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-07-23 Pegasus Helicopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2016-07-20 SG Finans AS   registrering av pantedokument
2016-07-20 Pegasus Helicopter AS   registrering av luftfartøy
2016-07-19 Østnes Aero   effektueringsmelding
2016-07-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OSU- kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2016-07-13 Østnes Helicopters   registrering av luftfartøy
2016-07-05 SG Finans AS   pantedokument
2016-07-05 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - AOC - Endring - LN-OSU
2016-06-29 Internal Document   Pegasus - sjekkliste nytt fartøy-teknisk
2016-06-27 Pegasus Helicopter AS   Tilldelning av ELT kod till Fabriks ny H125 ( AS350B3e )
2016-06-27 Pegasus Helicopter AS   Tildelning av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2016-06-23 Internal Document   Pegasus - sjekkliste nytt fartøy
2016-06-16 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - AOC - Endring - LN-OSU
source: caa.no