LN-OFK

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8272
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske Luftfart AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-03-10
Aircraft Deleted
Nordenfjeldske Luftfart AS
2016-06-30
Aircraft Added
Nordenfjeldske luftfart AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-11 NORDENFJELDSKE LUFTFART AS     bekreftet oppsigelse
2021-07-12 Norwegian Camo Support AS     Retur av certificate of airworthiness and noise certificate
2021-07-12 NORDENFJELDSKE LUFTFART AS     retur av tillatelse
2021-06-28 Japan Civil Aviation Bureau, Airworthiness Division     Intended exceptions on the Export Certificate - Vedrørende
2021-06-24 Japan Civil Aviation Bureau, Airworthiness Division     About AS350B3 (MSN:8272) Imported to Japan
2021-05-27 Norwegian Camo Support AS     Angående tilbakedatert og oppdatert eksportluftdyktighetsbevis
2021-05-27 Norwegian Camo Support AS     Revised Export CoA
2021-03-31 Japan Civil Aviation Bureau, Airworthiness Division     JCAB acceptance letter (LN-OFK, AS350B3)
2021-03-11 Norwegian Camo Support AS     Avregistrert - Ikke mulig å utstede oppdatert eksportluftdyktighetsbevis
2021-03-10 Nordea Finance Equipment AS     sletting av pantedokument
2021-03-10 Nordenfjeldske Luftfart AS     sletting av luftfartøy
2021-03-04 Nordenfjeldske Luftfart AS     Begjæring om sletting av helikopter
2021-02-25 Nordenfjeldske Luftfart AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2021-02-22 Japan Civil Aviation Bureau, Airworthiness Division     AS350B3 MSN 8272 - Export Certificate of Airworthiness with exceptions from Japanese regulations - Request for acceptance
2021-02-21 Norwegian Camo Support AS     Restart of Export CoA process - TCDS for engine + other questions
2021-02-17 Nordea Finance Equipment AS     sletting av panterett
2021-02-16 Norwegian Camo Support AS     VS: Restart of Export CoA process - TCDS for engine + other questions
2021-02-16 Norwegian Camo Support AS     VS: Restart of Export CoA process - TCDS for engine + other questions
2021-02-10 Norwegian Camo Support AS     Angående japansk godkjennelse av modifikasjoner
2021-02-10 Norwegian Camo Support AS     SV: Japansk godkjennelse av modifikasjoner
2021-02-10 Norwegian Camo Support AS     VS: Restart of Export CoA process - TCDS for engine + other questions
2021-02-10 Norwegian Camo Support AS     Må ikke avregistreres ennå
2021-02-10 Norwegian Camo Support AS     Japansk godkjennelse av modifikasjoner
2021-02-09 Norwegian Camo Support AS     Restart of Export CoA process
2021-02-09 Norwegian Camo Support AS     Restart of Export CoA process - TCDS for engine + other questions
2021-02-08 Norwegian Camo Support AS     Restart of Export CoA process
2021-02-08 Norwegian Camo Support AS     VS: CHRONOLOGY OF EVENTS
2021-01-29 Norwegian Camo Support AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Japan
2021-01-28 Norwegian Camo Support AS     AD Dirty Finger Prints
2021-01-28 Norwegian Camo Support AS     SV: RFM revisjonsstatus
2021-01-28 Norwegian Camo Support AS     RFM revisjonsstatus
2021-01-28 Norwegian Camo Support AS     Fikk du min e-post angående ADer?
2021-01-28 Norwegian Camo Support AS     SV: AD Dirty Finger Prints
2021-01-27 Norwegian Camo Support AS     Kopi av reparasjonsunderlag
2021-01-27 Norwegian Camo Support AS     Avklaringer om AD status
2021-01-27 Norwegian Camo Support AS     SV: Kopi av reparasjonsunderlag
2021-01-23 Norwegian Camo Support AS     Søknad om Eksportluftdyktighet.
2021-01-22 Norwegian Camo Support AS     Urgent / IBF exemption on the Export CofA
2021-01-22 Norwegian Camo Support AS     Angående Urgent / IBF exemption on the Export CofA
2020-08-20 Nordenfjeldske Luftfart AS     Epost med permanent tillatelse
2020-08-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-08-20 Nordenfjeldske Luftfart AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-08-17 Internal Document     Sjekkliste - LN-OFK docm
2020-08-06 Helitrans AS     eierskifte
2020-07-30 Helitrans AS     Reisejournal
2020-07-30 Helitrans AS     Reisejournal
2020-07-01 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OGO og LN-OFK
2020-06-29 Helitrans AS     16/04149-13 - ARC - 1st Extension
2020-06-25 Helitrans AS     ARC - 1st Extension
2019-08-27 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om forlengelse av innleieavtale
2019-08-27 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om forlengelse av innleieavtale LN-OFK
2019-08-27 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om forlenget innleieavtale for LN-OFK t.o.m. 28.02.2020
2019-07-02 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om forlenget godkjenning av Innleieavtale LN-OFK
2019-06-28 Helitrans AS     LN-OFK - Vedtak om utstedelse av ARC 15a basert på anbefaling fra Sofia Camo Consulting AB Airworthiness Review personell
2019-06-27 Sofia Pettersson     LN-OFK - ARC - Rekommendation
2019-06-26 Helitrans AS     Søknad om forlengelse av Innleieavtale
2019-06-13 Sofia Pettersson     LN-OFK - ARC - Rekommendation
2018-06-07 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2017-06-08 Helitrans AS   ARC - 1.st extension
2016-08-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-01 SG Finans AS   Registrering av heftelse
2016-07-01 Nordenfjeldske Luftfart AS   Registrering av luftfartøy
2016-06-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2016-06-30 Østnes Aero   effektueringsmelding
2016-06-28 Helitrans AS   vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale
2016-06-27 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-06-27 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-06-21 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2016-06-16 SG Finans AS   Registrering av panterett
2016-03-31 Helitrans AS   Tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
2016-03-30 Helitrans AS   Anmodning om tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
source: caa.no