LN-OUS

Bell Helicopter Textron Inc
UH-1E

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc
Model: UH-1E
MSN: 154777
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bakke Stig Erling
Adress: Nesjaberget 9
4330 ÅLGÅRD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-05-18
Aircraft Added
Bakke Stig Erling

Related Youtube videos

LN-OUS data-toggle=

Veteranhelikopter fra Vietnamkrigen gir oppvisning på Sola Flyplass – Bell UH-1E “Huey” (LN-OUS)

LN-OUS data-toggle=

Helicopter Bell UH-1 (Huey) - Starting (no comment)

LN-OUS data-toggle=

Helicopter Bell UH-1 (Huey) - Landing (no comment)

LN-OUS data-toggle=

Bell UH-1E Iroquis "Huey" LN-OUS | Telemark Airshow 2017

LN-OUS data-toggle=

Bell UH-1E Huey LN-OUS display by Stig Bakke | Flydagen Sola 2019

More aircraft owned by Bakke Stig Erling

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-19 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport - revidert
2021-03-19 Stig Erling Bakke     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-03-16 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2020-10-23 Stian Boasson Hagen     Stian Boasson Hagen - vedlikehold av luftfartøy - LN-OUS
2020-03-09 Stig Erling Bakke     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-03-05 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2019-12-17 Stian Boasson Hagen     Stian Boasson Hagen - svar på henvendelse i forhold til rettighet til å vedlikeholde LN-OUS
2019-12-03 Stian Boasson Hagen     Stian Boasson Hagen - Hvordan få rettighet til å vedlikeholde LN-OUS
2019-10-22 Stian Boasson Hagen (via Google Docs)     Stian Boasson Hagen - Hvordan få rettighet til å vedlikeholde LN-OUS
2019-01-24 Stig Erling Bakke     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-01-09 Stig Erling Bakke     Vedlikeholdsrapport
2018-01-23 Stig Erling Bakke   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-01-13 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport (VR)
2017-01-17 Stig Erling Bakke   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-01-10 Stig Erling Bakke   Vedlikeholdsrapport (VR)
2016-05-23 Stig Erling Bakke   utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis og godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-05-20 Stig Erling Bakke   registrering av luftfartøy
2016-05-13 Stig Bakke   Bill of Sale
2016-04-19 Stig Bakke   revidert eksempel på komponentoppfølging
2016-04-18 Stig Bakke   vedlikeholds-opplegget og -systemet
2016-03-31 Stig Bakke   signert W & B og utdrag av 100 timer inspeksjon
2016-03-30 MotorTeknikk   Svar på spørsmål, oppdatert AD-liste og ny W&B
2016-03-17 Stig Bakke   forlengelse av flygning med N136US
2016-01-12 Stig Bakke   signert vedlikeholdsdokumentasjon
2015-09-17 Stig Bakke   Søknad om å benytte utenlandsk registrert luftfartøy til privatflyging i Norge
2015-09-02 Stig Bakke   Søknad om å benytte utenlandsk registrert luftfartøy til privatflyging i Norge
2015-08-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-07-19 Stig Bakke   Kontrollflyging på US-register
2015-07-17 Stig Bakke   Søknad om testflyging
2015-07-13 Stig Bakke   Søknad om testflyging
2015-06-02 Stig Bakke   kopi av helikopterets loggbok
2015-05-12 Stig Bakke   svar fra Stig Bakke på tekniske spørsmål
2015-04-20 Stig Bakke   Rapport etter teknisk gjennomgang utført av Trond Kristoffersen
2015-04-15 Stig Bakke   Utsendelse av reisedagbok, fartøy og motorjournal samt komponentkort
2015-04-15 Stig Bakke   Forslag til Komponentkort
2015-04-14 Stig Bakke   Anmodning om utstedelse av journaler
2015-04-13 Stig Bakke   Første sider av AFM NAVAIR 01-110HCA-1
2015-04-13 Stig Bakke   Utdrag av Maintenance Manual NAVAIR 01-110-HCA-2-1
2015-04-13 Stig Bakke   Critical Components retirement life NAVAIR 01-110HCA-6
2015-04-13 Stig Bakke   Innledende sider til Engine Inspaction Handbook T5311-5
2015-04-12 Stig Bakke   Oversikt AD-Notes og helikopterets historie
2015-03-19 Stig Bakke   15/00507-6 - tildeling av ICAO 24-bits kode
2015-03-19 Stig Bakke   fastsetting av vedlikeholdsklasse
2015-03-17 Stig Bakke   fastsetting av vedlikeholdsklasse
2015-03-16 FAA Senior Representative Russia and the CIS   Svar fra FAA ang TC-tilhørlighet
2015-03-16 Stig Bakke   15/00507-5 - fastsetting av vedlikeholdsklasse
2015-03-13 Stig Bakke   fastsetting av vedlikeholdsklasse
2015-03-13 Stig Bakke   søknad om ICAO 24-bits kode
2015-03-11 Stig Erling Bakke   informasjon om forskriftskrav
2015-03-02 Advokat Sigmund Sandall   midlertidig svar vedrørende søknad om luft og miljødyktighetsbevis og godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2015-02-02 Advokat Sigmund Sandall   søknad om luft og miljødyktighetsbevis og godkjennelse av vedlikeholdsprogram
source: caa.no

More information: