LN-NRB

AQUILA Aviation GmbH
AT01-100

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: AQUILA Aviation GmbH
Model: AT01-100
MSN: AT01-100A-331
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-05-09
Aircraft Added
Nedre Romerike Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-11-26 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2018/12) om luftfartsulykke ved Dyttholknatten, Sør-Aurdal 010817 med Aquila AR01-100, LN-NRB
2018-11-26 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2018/12) om luftfartsulykke ved Dyttholknatten, Sør-Aurdal 01.08.2017 med Aquila AR01-100, LN-NRB
2017-06-22 Nedre Romerike Flyklubb   bestilling reisejournal
2017-05-12 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-08-16 Lillestrøm Sparebank   registrering av heftelse
2016-08-12 Lillestrøm Sparebank   Pantedokument
2016-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2016-05-11 Nedre Romerike Flyklubb   Registrering av luftfartøy
2016-05-11 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av luftdyktighetsbevis (EASA Form 25), Airworthiness Review Certificate (EASA 15a) og miljøbevis (EASA Form 45)
2016-05-10 Nedre Romerike Flyklubb   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-04-27 Aviator   Fullstendig AMP med AD og levetidsstyrte komponenter
2016-03-24 Aquila Aviation GmbH   Original - Aircraft Statement of conformity Form 52 - Conformity Inspection Report
2016-03-06 Nedre Romerike Flyklubb   Søknad om lufdyktighetsbevis
2016-01-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-NRB- kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-01-19 Svein Olav Bjerkeset   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelr Mode S transponder
2016-01-18 Nedre Romerike Flyklubb   Tildeling av 24-bits adresse til nytt fly
2016-01-18 Nedre Romerike Flyklubb   Fartøyjournal til nytt fly
2016-01-13 Svein Olav Bjerkeset   Fartøyjournal til nytt fly
source: caa.no