LN-TSN

Noorduyn
UC-64A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Noorduyn
Model: UC-64A
MSN: 44-70515
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norsk Luftfartssenter Bodø AS
Adress: Postboks 1124
8001 BODØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-03-14
Aircraft Added
Norsk Luftfartssenter Bodø AS

Related Youtube videos

LN-TSN data-toggle=

Norwegian Spitfire Foundation presents, Noorduyn Norseman display

LN-TSN data-toggle=

Noorduyn UC-64 Norseman LN-TSN Oostwold Airshow Arrival Saturday 2017

LN-TSN data-toggle=

Noorduyn Norseman LN-TSN

LN-TSN data-toggle=

Norwegian Spitfire Foundation | Norseman Air Show Display | Hurricane To Kjeller 2016

LN-TSN data-toggle=

Norseman

LN-TSN data-toggle=

Noorduyn Norseman first flight 84 years ago

LN-TSN data-toggle=

Norseman tours Notodden | Telemark Airshow 2019

LN-TSN data-toggle=

Noorduyn Norseman first flight 84 years ago | Norwegian Spitfire Foundation

LN-TSN data-toggle=

Norseman tours Notodden | Telemark Airshow 2019 | Norwegian Spitfire Foundation

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-25 Kai Runar Johannessen     Komponentkort til "Norseman"
2021-05-12 Kai Runar Johannessen     Vedtak om godkjenning av dispensasjon til å utføre vedlikehold og innsending av vedlikeholds rapport (VR)
2021-05-10 Kai Runar Johannessen     LN-TSN - Søknad om dispensasjon - Vedlikeholds rapport for Norseman
2020-09-17 Norwegian Spitfire Foundation     Angående ICAO koder
2020-09-15 Norwegian Spitfire Foundation     ICAO koder
2018-11-22 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-11-21 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-11-14 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2017-08-31 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-08-30 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2016-08-31 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-08-29 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2016-08-10 Finn Terje Skyrud   LN-TSN søknad
2016-08-10 Finn Terje Skyrud   trekking av søknad
2016-08-10 Finn Terje Skyrud   LN-TSN, søknad om avsteg trekkes, da den er uaktuell
2016-08-09 Finn Terje Skyrud   LN-TSN og sjekk av krav i Typesertifikat ved årlig inspeksjon
2016-08-03 Finn Terje Skyrud   søknad om unntak fra BSL 2-3
2016-05-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-04-25 Norsk Luftfartssenter Bodø AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-04-25 Norsk Luftfartssenter Bodø AS   godkjennelse av vedlikeholdsprogram og AFM
2016-04-19 Roland Forsberg   uttalelse fra Roland Forsberg vedr inspeksjonsintervall
2016-04-14 Finn Terje Skyrud   AFM revisjon 1
2016-04-13 Marius Håkensen   gangtid- og kalendertidsstyrte komponenter
2016-04-06 Flymedisin   kopi av svensk LdB, siste VR og motorjournal
2016-04-05 Norsk Luftfartssenter Bodø AS   endring av størrelsen på nasjonalitets- og registreringsbokstaver
2016-03-31 Finn Terje Skyrud   LN-TSN Maintenance plan/status
2016-03-21 Holm Björn   diverse informasjon om motor ZP-102473
2016-03-14 Norsk Luftfartssenter Bodø AS   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2016-03-08 Norsk Luftfartsmuseum   SE-CGM - Bill of sale - Apostille
2016-03-04 Finn Terje Skyrud   søknad om reduserte reg. bokstaver
2016-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-TSN- kopi av midlertidig tillatelse
2016-02-19 Norsk Luftfartsmuseum   Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-02-18 Finn Terje Skyrud   kopi av svensk LdB og VR
2016-02-16 Finn Terje Skyrud   Teknisk dokumentasjon
2016-02-15 Roland Forsberg   Dokumentasjon - Part-66 sertifikat - Roland Forsberg
2016-02-08 Finn Terje Skyrud   krav til dokumentasjon ref. BSL B 2-6
source: caa.no