LN-OSP

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8172
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-11-13
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-10-15 Pegasus Helicopter AS     ARC Extension
2019-10-15 Pegasus Helicopter AS     ARC Extension
2018-12-18 Pegasus Helicopter AS     Korrigert ARC
2018-11-13 Pegasus Helicopter AS     ARC
2017-11-08 Pegasus Helicopter AS   ARC
2017-01-02 Pegasus Helicopter AS   16/00071-191 - Pegasus Helicopter AS - Forlenget tillatelse - LN-OSP
2016-12-08 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Forlenget tillatelse - LN-OSP
2016-11-14 Pegasus Helicopter AS   1st extension
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2016-01-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OSP- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-11-20 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse for LN-OSP
2015-11-13 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2015-11-13 SG Finans AS (1)   registrering av pant
2015-11-13 Pegasus Helikopter AS   registrering av luftfartøy
2015-11-13 Pegasus Helicopter AS   AFM Forside og informasjon om forventet registrering
2015-11-11 Pegasus Helicopter AS   Når forventes registrering å være på plass?
2015-11-10 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2015-11-09 Pegasus Helicopter AS   Pegasus C of A application ASs350B2 sn 8172
2015-11-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OSP- kopi av midlertidig tillatelse
2015-10-08 Pegasus Helicopter AS   Tilldelning av ELT kode
2015-10-08 Pegasus Helicopter AS   Tilldelning av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT
2015-03-31 SG Finans AS   panterett i luftfartøy
source: caa.no