LN-FTP

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA40 NG

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA40 NG
MSN: 40.N296
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-01-02
Aircraft Deleted
Sky Management AS
2015-10-09
Aircraft Added
Sky Management AS

Related Youtube videos

LN-FTP data-toggle=

LN-FTP Maman23 First Solo Flight at Pilot Flight Academy!

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-03-06 Sky Management AS     eierskifte
2020-01-02 Sky Management AS     sletting av luftfartøy
2020-01-02 Nordea Bank Norge ASA     sletting av heftelse
2019-12-16 Sky Management AS     avregistrering av luftfartøy
2019-12-16 Twinstar4hire LTD     dokument - de-registration
2019-12-16 Twinstar4hire LTD     original certificate of Airworthiness / Noise
2019-11-19 Nordea Finans Norge AS     registrering av panterett i luftfartøy
2019-11-19 DNB Bank ASA (2)     sletting av pantesikkerhet
2019-11-15 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Bekreftelse på pantsettelse av fly
2019-11-15 DNB Bank ASA     effektuering - sletting av pant , komplett liste
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Nordea Finans Norge AS - pantsettelse av fly
2019-11-14 Nordea Bank Norge ASA     Panterett i luftfartøy
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     registrering av pant
2019-11-12 DNB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-09-24 Flyteknisk Notodden AS     ARC - ARC Extension Verification
2019-08-09 DNB Bank ASA     Pantedokument
2018-09-26 Flyteknisk Notodden AS     ARC og ARC Review papirer for DA40 NG
2018-06-11 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 45 - FTP2018061145
2018-06-08 Flyteknisk Notodden AS     rapport 0002-6068 etter ACAM in-Depth
2017-09-18 Pilot Flight Academy   ARC extension - vedlegg
2017-09-18 Pilot Flight Academy   ARC extension
2016-10-20 Pilot Flight Academy   Pilot Flight Academy - rapport 0002-1023 etter ACAM In-Depth LN-FTP
2016-10-06 Pilot Flight Academy   Extension ARC
2016-09-30 Pilot Flight Academy   Pilot Flight Academy AS - Airworthiness Review under Supervision og ACAM IN-Depth på LN-FTP
2015-12-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-11-16 DNB Bank ASA (1)   LN-FTP og registrering av heftelser
2015-11-13 DnB Bank ASA   Pantedokument
2015-10-15 Pilot Flyskole AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (EASA Form 15a)
2015-10-14 Pilot Flyskole AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis (EASA Form 25) og miljøbevis (EASA Form 45)
2015-10-13 Sky Management AS   Signert søknad om luftdyktighetsbevis
2015-10-12 Sky Management AS   registrering av luftfartøy
2015-10-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-09-28 Diamond Aircraft Industries GmbH   Aircraft bill of sale
2015-09-24 Pilot Flyskole AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder (om installert)
2015-09-23 Sky Management AS   Flyskjøte
2015-09-23 Pilot Flyskole AS   søknad luftdyktighetsbevis og ICAO bit kode
source: caa.no

More information: