LN-NHF

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 42075
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: DY9 Leasing LLC
Adress: 1100 North Market Street
New Castle County
Wilmington, Delaware 19890-1605
USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-04-24
Aircraft Deleted
DY9 Aviation Ireland Limited
2015-06-29
Aircraft Added
DY9 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-NHF data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NHF Landing Malaga LEMG

LN-NHF data-toggle=

Norwegian 737-800 Sharp turn before landing at Skelleftea Airport (ESNS)

LN-NHF data-toggle=

Norwegian 737-300 Take Off From Stockholm Arlanda (ESSA)

LN-NHF data-toggle=

Norwegian landing Oslo Gardermoen Boeing 737-800

LN-NHF data-toggle=

Norwegian D82850 & DY4063 - London Gatwick to Kiruna via Stockholm

LN-NHF data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 Stockholm Arlanda Airport Sweden to Dubrovnik Airport Croatia

LN-NHF data-toggle=

Norwegian Boeing 787-800 Dubrovnik Airport Croatia to Stockholm Arlanda Airport Sweden

LN-NHF data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 Stockholm Arlanda Airport Sweden to Dubrovnik Airport Croatia

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Attestert registerutskrift
2019-04-24 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Registrering av eierskifte
2019-04-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Sletting av luftfartøy
2019-04-24 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Sletting av heftelse
2019-04-24 Norwegian Air Norway AS     Norwegian Air Norway AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NHF (MSN 42075)
2019-04-23 Norwegian Air Shuttle ASA     LN-NHF (MSN 42075) - flåtereduksjon - endring av Operations Specifications - LN-NHF tas ut av flåten
2019-04-23 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     effektueringsmelding - Avregistrering
2019-04-23 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Bekreftelse - adresse
2019-04-18 Norwegian Air Norway AS     WO for aD og reparasjoner
2019-04-18 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Effektuering eierskifte
2019-04-18 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA - Power Of Attorney og Apostille
2019-04-18 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Apostille og bill of sale
2019-04-18 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Effektuering - sletting av pant
2019-04-18 Norwegian Air Norway AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til U.S.A.
2019-04-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Dokumentasjon i forbindelse med eksport
2019-04-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Kansellering av søknad LN-NHF (MSN 42075) om endret godkjennelse av innleie
2019-04-12 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis til USA - Vedlikeholdsrapport VR
2019-04-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     spørsmål angående eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2019-04-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om endret godkjennelse av innleie
2019-04-10 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Begjæring om avregistrering av luftfartøy
2019-04-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-NHF (MSN 42075): Søknad om endret godkjennelse av innleie
2019-02-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Extension ARC 15a
2018-09-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease for LN-NHF fra NAN til NAS fra 29.09.2018-29.09.2019
2018-09-03 Norwegian Air Shuttle ASA     søknad forlengelse Wetlease
2018-05-10 Norwegian Air Shuttle ASA     MEL RIE
2018-03-09 Norwegian Air Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a NHF20180308a basert på AR Recommendation
2017-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-DYW, LN-NHC og LN-NHF
2017-09-28 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-NHF
2017-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS for LN-NHF fra 28.09.2017 - 28.09.2018
2017-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA   MP Statement
2017-09-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2017-06-16 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 2nd. Extension
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Endring Ops Spec
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Endring Ops Spec
2017-06-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   (MSN 42075): SØKNAD OM GODKJENNING AV INNLEIE OG WETLEASE SVW-MATTERS.FID397058
2016-06-30 Norwegian Air Shuttle ASA   Godkjennelse av variation av 3 vedlikeholdsoppgaver til ankomst OSL 01.07.2016
2016-06-30 Norwegian Air Norway AS   Søknad på Variation of AMP Maintenance Tasks
2016-05-31 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 1st. Extension
2016-05-31 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 1st. Extension
2015-09-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE 9-2015
2015-09-06 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE 9-2015
2015-07-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Approval to operate in EUR RVSM Airspace
2015-07-06 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av korrigert EASA Form 45 støybevis pga MTOM manglet på utstedt bevis
2015-07-03 Norwegian Air Shuttle ASA   MTOM mangler på EASA Form 45
2015-07-01 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrert luftfartøy
2015-07-01 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrerte heftelser
2015-06-30 Norwegian Air Shuttle ASA   Approval to operate in EUR RVSM Airspace
2015-06-30 Marte Sønstevold   Non-registration attest fra FAA
2015-06-30 Halfdan Lowzow   registrering av pantobligasjon og IDERA
2015-06-29 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleie
2015-06-29 Royal Norwegian Consulate - Seattle   Utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2015-06-29 Royal Norwegian Consulate - Seattle   utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2015-06-29 Norwegian Air Shuttle ASA   Temp CofR + Statement Export C of A
2015-06-29 Norwegian Air Shuttle ASA   Bill of Sale
2015-06-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Orig Export CofA_YT271
2015-06-26 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2015-06-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-25 Norwegian Air Shuttle ASA   digitale leveransedokumenter, mail 1 og mail 2
2015-06-25 Norwegian Air Shuttle ASA   First Weighing Report
2015-06-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2015-06-23 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for nytt fly som importeres inn i EASA området
2015-06-22 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Registrering av Pant og IDERIA
2015-06-15 Norwegian Air Shuttle ASA   reviderte AFM digitale dokumenter fra Rev 28
2015-06-09 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-06-05 Norwegian Air Shuttle ASA   AIN Info
2015-06-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2015-06-03 Boeing Company   EU Special Requirements for Delivery of New Aircraft - Boeing Model 737-800
2015-05-21 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2015-05-19 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Søknad om unntak for nasjonalitetskrav
2015-04-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2015-04-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om registrering
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Søknad om flåteutvidelse LN-NHE og LN-NHF
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om flåteutvidelse
2014-10-28 Norwegian Air Shuttle ASA   tildeling av ICAO 24-biters kode
2014-10-22 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
source: caa.no

More information: