LN-OFG

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7023
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-09-12
Aircraft Deleted
Nordenfjeldske luftfart AS
2015-05-20
Aircraft Added
Nordenfjeldske luftfart AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-10-09 Internal Document     Helitrans AS - Sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OFG, LN-OZC, LN-OCC og LN-OFU
2019-10-09 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 31 etter flåtereduksjon for LN-OFG, LN-OZC, LN-OCC og LN-OFU
2019-09-12 Helitrans AS     sletting av luftfartøy - effektueringsmelding
2019-09-12 Tove Gjelsvik     sletting av heftelse - effektueringsmelding
2019-09-10 Helitrans AS     slettelsesanmodning samt firmaattest
2019-09-10 Nordenfjeldske Luftfart AS     anmodning om sletting av luftfartøy
2019-09-05 Helitrans AS     Endelig CRS
2019-09-05 Helitrans AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til New Zealand
2019-09-04 Helitrans AS     AD 2016/ASB 01-00-68 - MGB Sump Casing Torque Cycle beregning
2019-08-30 Helitrans AS     Weighing Records 08.08.2018
2019-08-30 Helitrans AS     Torqu cycles MGB - Sump Casing
2019-08-30 Helitrans AS     AD 2015-0195/ASB 01.00.70- Statusliste uklar/referanse til tatt inn i MSM mangler
2019-08-30 Helitrans AS     AD 2016/ASB 01-00-68 - MGB Sump Casing Torque Cycle beregning
2019-08-30 Helitrans AS     Initial Logbook Engine SN 46161 Section A
2019-08-30 Helitrans AS     Bergening av Torque cycles
2019-08-30 Helitrans AS     Torque cycle telling
2019-08-30 Helitrans AS     AD 2015-0195/ASB 01.00.70- Statusliste uklar/referanse til tatt inn i MSM mangler
2019-08-23 SG Finans AS     Sletting av panterett
2019-08-20 Helitrans AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2019-01-07 Helitrans AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OFG20190107a
2018-12-27 Torulf Andersson     ARC Rekommendation 2018
2017-01-20 Helitrans AS   ARC - 1.st extension
2016-06-08 Helitrans AS   Helitrans AS - Godkjenning av lukking - ACAM Rapport 0001-8936
2016-05-30 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM Rapport 0001-8936
2016-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Korrespondanse ifm lukking av avvik - Rapport 0001-8936
2016-05-02 Helitrans AS   Helitrans AS - Tilbakemelding på plan for lukking av avvik etter ACAM 0001-8936
2016-04-26 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM Rapport 0001-8936
2016-04-04 Nasjonalt register over luftfartshindre   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-04-01 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM rapport 0001-8936 - LN-OFG
2016-03-10 Helitrans AS   Helitrans AS - dok innhentet før inspeksjon av LN-OFG
2016-03-07 Helitrans AS   Helitrans AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-OFG
2016-03-07 Transportstyrelsen   Varsel om ACAM in depth inspeksjon av LN-OFG under vedlikehold i Sverige
2016-01-26 Helitrans AS   Rekommendation ARC
2016-01-13 Sofia Pettersson   Rekommendation ARC
2015-06-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OFG- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-28 Helitrans AS   Vedtak om godkjenning av Innleieavtale og flåteutvidelse med oppdatert Operations Specifications
2015-05-27 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt helikopter importert fra EASA medlem Italia
2015-05-21 Helitrans AS   Innleieavtale for godkjenning og endring i AOC
2015-05-20 SG Finans AS (1)   Registrering av panterett i luftfartøy
2015-05-20 Nordenfjeldske Luftfart AS   originalskjøte
2015-05-19 Helitrans AS   effektueringsmelding
2015-05-19 Helitrans AS   slettelsesattest fra italiensk register
2015-05-18 Helitrans AS   Ad. Omregistrering helikopter - Fra Italiensk kjennetegning - til norske kjennetegn LN-OFG
2015-05-18 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport - original ARC
2015-05-18 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2015-05-12 Nordenfjeldske Luftfart AS   originalskjøte
2015-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OFG- kopi av midlertidig tillatelse
2015-05-05 Helitrans AS   Tildeling av ICAO 24 bit kode for programmering av ELT og transponder
2015-05-05 Helitrans AS   Tildeling av ICAO 24 bit kode for programmering av ELT og transponder
2013-06-13 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy
source: caa.no