Aircraft Details

Manufacturer: Aerostar SA
Model: YAK-52
MSN: 9411809
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AirAdvantage AS
Adress: c/o Ole Anders Andersen
Nesahaugen 2
4076 VASSØY

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-04-01
Adress
AirAdvantage AS
2015-05-26
Aircraft Added
AirAdvantage AS

Related Youtube videos

LN-AIA data-toggle=

Yak-52 LN-AIA aerobatic display by Atle Inge Andersen | Flydagen Sola 2019

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-20 SkyFalk AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis (SLB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-09-16 SkyFalk AS     VR-2021
2020-09-01 AirAdvantage AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-08-28 SkyFalk AS     VR-2020
2020-06-08 Atle Inge Andersen     Avslag på søknad om tillatelse til å utføre vedlikehold, periodiske og årlig ettersyn på experimentalklassefly Aerostar YAK-52
2020-05-05 Atle Inge Andersen     Søknad om tillatelse til å utføre vedlikehold, periodiske og årlig ettersyn på expermintalklassefly Aerostar YAK-52
2019-06-25 Håvard Dale     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-06-07 SkyFalk AS     VR- 2019
2018-06-20 AirAdvantage AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-06-17 Håvard Dale     VR Rapport 2018
2017-06-19 AirAdvantage AS   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-06-19 AirAdvantage AS   15/01916-13 - opprettelse av ny propelljournal etter tap av original journal
2017-06-16 Håvard Dale   VR 2017
2017-06-15 airAdvantage AS   Søknad om utstedelse av duplikat propelljournal etter tap av original
2016-06-23 AirAdventage AS   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-22 Håvard Dale   Vedlikeholdsrapport VR
2015-07-22 Rein Inge Hoff   Hoff Rein Inge - Veiledning vedrørende Søknad om selvutsjekk
2015-07-02 AirAdvantage AS   utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-26 Atle Inge Andersen   Søknad om særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-15 airAdvantage AS   Mindre registreringsbokstaver
2015-06-10 airAdvantage AS   Søknad luftdyktighetsbevis
2015-06-03 airAdvantage AS   Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8
2015-06-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-29 Air Advantage   Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2015-05-27 airAdvantage AS   registrering av luftfartøy
2015-05-26 airAdvantage AS   Registrering av luftfartøy
2015-05-22 airAdvantage AS   registreringsbokstaver
2015-05-21 Rein Inge Hoff   Søknad om selvutsjekk
2015-05-21 airAdvantage AS   Registrering av luftfartøy
2015-05-08 airAdvantage AS   Fartøysjournaler
2015-04-29 Ole Anders| Andersen   søknad om registrering av luftfartøy
2015-02-26 Atle Inge Andersen   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: