LN-OVB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8071
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Dragonfly AS
Adress: Olav Vs gate 6
0161 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-04-01
Aircraft Added
Dragonfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-03-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-03-13 Fonnafly AS     ARC extension
2017-03-09 Fonnafly AS   Innsendelse av ARC 2nd Extension for AS350B3 SN 8071
2016-04-01 Fonnafly AS   ARC 1st. Extension for Airbus Helicopter AS350B3 SN 8071
2015-05-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-14 Fonnafly AS   Original Form 52 for Eurocoter AS 350B3
2015-04-13 Fonnafly AS   Husk på å sende orignal EASA Form 52 til oss
2015-04-08 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OVB
2015-04-08 SG Finans AS   registrering av heftelse
2015-04-08 Dragonfly AS   registrering av luftfartøy
2015-04-08 Fonnafly AS   registrering av luftfartøy
2015-04-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2015-04-07 Fonnafly AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2015-03-27 Østnes Helicopters   Deed of Sale - Apostille
2015-03-26 Fonnafly AS   Søknad må også inkludere skjema NF-0349B
2015-03-26 Fonnafly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2015-03-25 Fonnafly AS   Søknad utstedelse av Luftdyktighetsbevis og tilhørende Fartøys dokumenter for registering av nytt Luftfartøy
2015-03-25 SG Finans AS   tinglysing av panterett
2015-03-25 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Søknad om godkjenning av CAME rev 36 i forbindelse med innfasing av nytt luftfartøy AS350B3, LN-OVB SN 8071
2015-03-24 Fonnafly AS   søknad om godkjenning av innleieavtalefor LN-OVB
2015-03-11 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Søknad om tildeling av ICAO 24 Bit kode for ELT / Mode S
2015-03-11 Fonnafly AS   Tildeling av ICAO 24 Bit kode for ELT / Mode S
2013-06-12 Fonnafly AS   Reservasjoner kjennemerker
2013-06-05 Fonnafly AS   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: