LN-OFE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8065
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-03-09
Aircraft Added
Nordenfjeldske luftfart AS

Related Youtube videos

LN-OFE data-toggle=

Kjeller Airshow 2016: Helicopter ride

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-01 HELITRANS AS     LN-OFB, LN-OFC og bekrefter oppsigelse
2021-06-09 HELITRANS AS     LN-OFB, LN-OFC og retur av tillatelser
2021-06-03 Internal Document     Helitrans AS - flåtereduksjon for LN-OFB, LN-OFC og sjekklister
2021-02-26 Sofia Pettersson     15/00310-22 - Saknade ARC kopier
2021-02-25 Sofia Pettersson     Saknade ARC kopier
2021-02-19 Helitrans AS     vedtak om utstedelse av ARC OFE20210219a etter rekommendation
2021-02-17 Sofia Pettersson     Rekommendation
2020-02-10 Helitrans AS     ARC - 2. nd Extension
2019-02-14 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2018-06-21 Helitrans AS     Helitrans AS - Akseptering av lukking av avvik etter ACAM - 0002-5232- LN-OFE
2018-04-10 Helitrans Teknisk AS     Utstedelse av nytt Airworthiness review certificate OFE20180410a
2018-04-08 Helitrans AS     Helitrans AS - Lukking av avvik etter ACAM-inspeksjon LN-OFE
2018-03-19 Helitrans Teknisk AS     Helitrans AS - Rapport etter ACAM-inspeksjon LN-OFE
2018-03-13 Sofia Pettersson     korrigering tid
2018-02-05 Helitrans Teknisk AS     Helitrans AS - varsel om ACAM-inspeksjon - LN-OFE
2018-01-18 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OFE20180118a
2018-01-14 Sofia Pettersson   Rekommendation
2017-02-10 Helitrans AS   ARC - 2.nd extension
2016-04-13 Helitrans AS   ARC
2016-04-12 Helitrans AS   Manglende kopi av ARC
2016-03-09 Helitrans AS   ARC 2016-2017
2015-04-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OFE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OFE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-10 Nordenfjeldske Luftfart AS   Registrering av luftfartøy
2015-03-10 SG Finans AS (1)   Tinglysning av panterett
2015-03-09 Østnes Aero AS   effektueringsmelding
2015-03-09 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA medlem Frankrike
2015-03-09 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFE med vedlagt Operations Specifications
2015-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-02-27 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy
2015-02-27 Helitrans AS   søknad om Luftdyktighetsbevis
2015-02-24 SG Finans AS   Tinglysning av panterett
2015-02-20 Nordenfjeldske Luftfart AS   Søknad registrering av Innleieavtale
2015-01-16 Helitrans AS   Tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
2015-01-15 Helitrans AS   søknad om tildeling av ICAO 24 bit code
2014-11-26 Helitrans AS   Reservering reg.merke LN-OFE
source: caa.no