LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2930
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Helicopter Holding (Cayman) Limited
Adress: One Capital Place, 3rd Floor
Shedden Road,
Grand Cayman, P.O. Box 1564
Cayman Islands, KY1-1110
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-12-01
Adress
CHC Helicopter Holding (Cayman) Limited
2015-06-01
Name
CHC Helicopter Holding (Cayman) Limited
2014-11-21
Aircraft Added
FR Horizon Swapco Limited

More aircraft owned by CHC Helicopter Holding (Cayman) Limited

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHA

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHG

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHJ

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-01 Hallvard Schulstad     Forespørsel om bekreftet kopi av registerutskrift
2021-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Attestert registerutskrift
2020-07-17 CHC Helikopter Service AS     Søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale
2020-07-17 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OJL
2019-12-19 CHC Helikopter Service AS     kopi av dokument om tillatelse
2019-12-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2019-12-19 CHC Helikopter Service AS     bekreftet oppsigelse
2019-12-18 CHC Helikopter Service AS     oppsigelse
2018-10-10 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OJL
2018-10-09 CHC Helikopter Service AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2017-11-21 CHC Helikopter Service AS   godkjenning - utvidelse av 1 year short term storage renewal
2017-10-31 CHC Helikopter Service AS   Søknad - «1 year short term storage renewal - 2 months extension
2017-02-27 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   LN-OJL og attesterte registerutskrifter
2016-05-12 CHC Helikopter Service AS   AD 2016-0089-E punkt 2) - Søknad om Art 14.4.4 exemption
2016-05-12 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation (EC) 216/2008 regarding LN-OJL
2015-11-26 Wiersholm AS   Registerutskrifter for LN-OJO, LN-OJL og LN-OQP
2015-11-26 Wiersholm AS   LN-OJO, LN-OQP og attesterte registerutskrifter
2015-11-20 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2015-10-26 CHC Helikopter Service AS   ARC
2015-06-15 Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av endret innleieavtale.
2015-06-15 Wiersholm AS   Ny sub-lessor - søknad om godkjenning av nye innleieavtaler
2015-06-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OJL- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-10 Wiersholm AS   endring av navn på registrert eier
2015-06-04 Wiersholm AS   ny sub-lessor - søknad om godkjenning av nye innleieavtaler
2015-06-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-05-20 CHC Helikopter Service AS   LN-OJL Permit to Fly
2015-05-08 Heli-One (Norway) AS   Permit to Fly
2015-05-06 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av Permit to Fly for vibrasjonstest av modifikasjon AHSE-67100
2015-05-06 Heli-One (Norway) AS   Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 6. mai 2015
2015-04-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OJL- kopi av midlertidig tillatelse
2015-03-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2014-12-02 Post- og teletilsynet   LN-OJL- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2014-11-21 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-11-21 Wiersholm AS   Registrering av luftfartøy
2014-11-18 CHC Helikopter Service AS   Søknad - utstedelse av luftdyktighetsbevis og støybevis
2014-11-12 Wiersholm AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2014-11-12 Wiersholm AS   Power of Attorney - Bill of Sale
2014-11-12 Wiersholm AS   Registrering av luftfartøy
2014-11-03 CHC Helikopter Service AS   Informasjon - planlagt innførsel av ny EC225 S/N 2914, uke 48/2014
2014-10-17 Wiersholm AS   Registrering av nytt fartøy - godkjenning av innleieavtale - MSN 2930 LN-OJL WIERSHOLM-MATTERS.FID514039
2014-10-17 Wiersholm AS   Registrering av nytt fartøy - godkjenning av innleieavtale - MSN 2930
2014-10-17 Wiersholm   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-10-16 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Registrering av nytt fartøy - godkjenning av innleieavtale - MSN 2930 LN-OJL
2014-10-16 Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-10-15 Wiersholm AS   øknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-10-13 CHC Helikopter Service AS   aircraft statement of conformity - original
2014-10-07 CHC Helikopter Service AS   informasjon om planlagt innførsel
2014-10-07 CHC Helikopter Service AS   Informasjon om planlagt inførsel
2014-09-11 CHC Helikopter Service AS   Informasjon om planlagt innførsel av 2 fabrikknye EC225 helikoptre
2014-09-08 CHC Helikopter Service AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2014-09-05 CHC Helikopter Service AS   Søknad - ICAO-id 24 bit aircraft address for S/N 2930
2013-08-29 CHC   LN-OJK, LN-OJL, LN-OJM og reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no