LN-GUD

PDPS PZL Bielsko
SZD - 59 ACRO

ACTIVE GLIDERAircraft Details

Manufacturer: PDPS PZL Bielsko
Model: SZD - 59 ACRO
MSN: 59.A.14.016
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ingebretsen Vidar Stene

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-10-20
Aircraft Added
Ingebretsen Vidar Stener

Related Youtube videos

LN-GUD data-toggle=

Ettermiddags akroshow med en SZD-59 (LN-GUD)

LN-GUD data-toggle=

LN-GUD oppvisning under NM i Seilfly Acro 7. September 2019 på ENNO

LN-GUD data-toggle=

Vidar Stener Ingebretsen flyshow trening i LN-GUD 24.8-19

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-19 Vidar Stener Ingebretsen     Oversendelse av rettet registreringsbevis
2019-06-13 Vidar Stener Ingebretsen     Feil Fabrikasjonsnummer i utstedt Registreringsbevis
2019-04-08 NLF CAMO     ARC 2019
2018-03-05 NLF CAMO     ARC 2017 / 2018
2017-05-15 NLF CAMO   ARC 2016/2017
2015-11-11 NLF CAMO   ARC 2015
2014-10-30 Vidar Stener Ingebretsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis for nytt seilfly importert fra EASA medlem Polen
2014-10-27 Vidar Stener Ingebretsen   etterlyser ARC
2014-10-20 Vidar Stener Ingebrigtsen   Registrering av luftfartøy
2014-10-17 Vidar Stener Ingebrigtsen   retur av Aircraft Bill of Sale - påført personnummer
2014-10-09 Vidar Stener Ingebretsen   Flight Manual forside for sn 590.A.14.016
2014-10-09 Allstar PZL Glider Sp. z o.o.   Bill of Sale
2014-10-09 Vidar Stener Ingebrigtsen   registrering av luftfartøy - Aircraft Bill of Sale
2014-09-30 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-25 Allstar PZL Glider   aircraft statement of conformity
2014-09-24 Michal Ombach   kopi av EASA Form 52
2014-09-12 Bernd Hager   e-post sendt til Bernd Hager
2014-09-10 Post- og teletilsynet   LN-GUD- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-07 Vidar Stener Ingebretsen   Allstar SZD-59 Acro - Søknad om LDB
2014-09-05 NLF CAMO   Indirect approval of AMP
2014-08-05 Post- og teletilsynet   LN-GUD- kopi av midlertidig tillatelse
2014-08-05 Vidar Stener Ingebrigtsen   registrering av luftfartøy - Aircraft Bill of Sale
2014-01-15 Vidar Stener Ingebretsen   Reservere registreringsbokstaver - SEILFLY
2014-01-08 Vidar Stener Ingebretsen   Reservere registreringsbokstaver - SEILFLY
source: caa.no