LN-ONK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2922
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow U.S. LLC
Adress: 4605 Industrial Drive
New Iberia
Lousiana 70560
USA
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-03-13
Owner changed
Bristow U.S. LLC
2014-07-03
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.
2014-06-27
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-11-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av heftelse
2019-11-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Pantedokument til sletting
2019-11-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Retur av pantedokument uten tinglysning
2019-11-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av pantedokument
2019-10-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONJ og LN-ONK - Bestilling av attestert registerutskrift ]
2019-10-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONJ og LN-ONK - attestert registerutskrift
2018-05-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     effektueringsmelding
2018-05-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av heftelse
2018-05-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av pant
2018-03-14 Bristow Norway AS     registrering av eierskifte
2018-03-13 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte
2018-03-13 Advokatfirmaet Thommessen AS     vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2018-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2018-03-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     declaration regarding ownership of - bill of sale
2018-02-19 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONJ og attestert registerutskrift
2018-02-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONJ og Bestilling av attestert registerutskrift
2016-06-30 Bristow Norway AS   13/04729-21 - ARC Extension. EC225LP, msn.2922
2016-06-17 Bristow Norway AS   ARC Extension. EC225LP, msn.2922
2016-05-20 Bristow Norway AS   AD 2016-0089-E - Application for exemtpion on 2922/LN-ONK
2016-05-20 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation (EC) 216/2008 regarding LN-ONK
2016-01-21 Bristow Norway AS   MEL RIE 069
2015-12-15 Bristow Group Inc.   MEL RIE 069
2015-07-02 Bristow Norway AS   ARC Extension - EC225LP
2015-06-24 Bristow Norway AS   ARC Extension. EC225LP , msn. 2922
2015-03-10 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) - LN-ONK
2014-11-10 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-10 Post- og teletilsynet   LN-ONK- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2014-07-17 Bristow Norway ASBristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-07-10 Bristow Norway AS   RFM Forside
2014-07-04 Bristow Norway AS   Registrering av luftfartøy
2014-07-03 Bristow Norway AS   vedtak om godkjenning av innleieavtale - flåteutvidelse
2014-07-01 Bristow Norway AS   Selskapets plan/ønsker om utstedelse av CoA, støybevis og ARC
2014-06-30 Bristow Norway AS   Utstedelse av Permit to Fly for overføring av nytt helikopter fra Marseille til Stavanger
2014-06-30 Bristow Norway AS   Temporary Certificate of Registration for Airbus Helicopter EC225 LP serial #2922 - Norwegian LN-ONK
2014-06-27 Bristow Norway AS   Temporary Certificate of Registration for Airbus Helicopter EC225 LP serial #2922 - Norwegian LN-ONK
2014-06-27 Det Norske Consulat   registrering av luftfartøy - Midlertidig registreringsbevis
2014-06-27 Det Norske Consulat   registrering av luftfartøy - Midlertidig registreringsbevis
2014-06-26 Bristow Norway AS   GBL027
2014-06-25 Bristow Norway AS   Aircraft Statement of Conformity
2014-06-23 Airbus Helicopters   Apostille
2014-06-20 Bristow Norway AS   Søknad om innleie
2014-06-16 Airbus   EC225LP s/n 2922 (GBL027) - statement to Airbus
2014-06-12 Bristow Norway AS   vedrørende EASA Form 52
2014-06-06 Post- og teletilsynet   Kopi av midlertidig tillatelse
2014-06-05 Utenriksdepartementet   Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2014-06-04 Bristow Norway AS   forsikringsbevis
2014-06-03 Bristow Norway AS   Søknade om innleie og AOC endring ang. overtakelse nye EC225 LP
2014-06-03 Bristow Norway AS   Søknader om CofA, ARC, Noise Cert for SN 2922
2014-06-02 Bristow Norway AS   Søknad om Foreløpig Registrering av nye luftfartøy;EC 225 LP, S/N 2918, LN-ONJ og EC 225 LP, S/N 2922, LN-ONK.
2014-06-02 Bristow Norway AS   Søknad om Foreløpig Registrering av nye luftfartøy;EC 225 LP, S/N 2918, LN-ONJ og EC 225 LP, S/N 2922, LN-ONK.
2014-05-29 Bristow Norway AS   Søknad om permit to fly
2014-05-28 Bristow Norway AS   Dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2014-05-23 Bristow Norway AS   LN-ONJ Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nye luftfartøy;EC 225 LP, S/N 2918, LN-ONJ og EC 225 LP, S/N 2922, LN-ONK.
2014-05-23 Bristow Norway AS   Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nye luftfartøy;EC 225 LP, S/N 2918, LN-ONJ og EC 225 LP, S/N 2922, LN-ONK.
2013-10-14 Bristow Norway AS   Tildeling av ICAO 24 bit Id code
2013-07-31 Bristow Norway AS   SV: Allokering av registrering og ICAO koder EC 225 LP, S/N 2918, 2922, og 2924
source: caa.no

More information: