LN-HDA

Aerostar SA
YAK-52

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aerostar SA
Model: YAK-52
MSN: 9111505
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Næs Steinar
Bakke Terje
Christiansen Morten
Dale Håvard
Fosse Nils Bendik
Traaholt Terje
Wiig Erling
Adress: Gregorius Dagssons Gate 192
3713 SKIEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-01
Adress
Næs Steinar
Bakke Terje
Christiansen Morten
Dale Håvard
Fosse Nils Bendik
Traaholt Terje
Wiig Erling
2017-02-08
Owner changed
Næs Steinar
Bakke Terje
Christiansen Morten
Dale Håvard
Fosse Nils Bendik
Traaholt Terje
Wiig Erling
2014-06-02
Aircraft Added
Dale Håvard

Related Youtube videos

LN-HDA data-toggle=

Acro with YAK-52

LN-HDA data-toggle=

Take-off Yak-52 (LN-HDA)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-02 Håvard Dale     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-06-30 Håvard Dale     VR 2021
2020-05-18 Håvard Dale     LN-HDA - Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-05-14 Håvard Dale     LN-HDA - Vedlikeholdsrapport
2019-06-18 Håvard Dale     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-06-12 Håvard Dale     Vedlikeholdsrapport
2018-05-31 Håvard Dale     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-28 Håvard Dale     Vedlikeholdsrapport
2017-06-09 Håvard Dale   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-06-01 Sameiet Steinar Næs & Co   Vedlikeholdsrapport (VR)
2017-03-14 Steinar Næs   oversender nytt registrerings bevis
2017-03-13 Næs, Steinar   ber NLF notere korrekt adresse i Norges Luftfartøyregister, - samt utstede korrekt registreringsbevis for flyet
2017-02-17 Håvard Dale   registrering av eierskifte
2016-10-15 Håvard Dale   Overdragelse av luftfartøy
2016-06-01 Håvard Dale   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-05-30 Håvard Dale   VR-Rapport 2016
2015-06-02 Håvard Dale   ustedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-31 Håvard Dale   VR-2015
2015-05-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-HDA- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2014-06-16 Håvard Dale   10cm registreringsbokstaver
2014-06-13 Håvard Dale   utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-10 Post- og teletilsynet   Kopi av midlertidig tillatelse
2014-06-10 Håvard Dale   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT(er) og eventuelt transponder(e)
2014-06-05 Håvard Dale   Søknad om dispens BSL A 1-8
2014-06-04 Håvard Dale   Vedlikeholdsrapport
2014-06-02 Håvard Dale   Registrering av luftfartøy
2014-05-30 Håvard Dale   Søknad om dispens BSL A 1-8
2014-05-30 Håvard Dale   Søknad tildeling av ICAO koder
2014-05-28 Håvard Dale   Reservasjon kjennemerke
2014-05-06 Håvard Dale   Declaration regarding ownership - Bill of Sale
2014-02-19 CAA UK - Regaircraft   slettelsesattest
2014-01-03 Håvard Dale   SV: Reservasjon kjennemerke
2014-01-01 Håvard Dale   Reservasjon kjennemerke
source: caa.no

More information: