LN-FTK

Cessna Aircraft Company
172S

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S11250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Operator: Pilot Flyskole AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-07-29
Aircraft Deleted
Sky Management AS
2014-04-01
Adress
Sky Management AS
2013-10-01
Name
Sky Management AS
2013-07-19
Aircraft Added
Flyteknisk AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-07-29 Sky Management AS   Sletting av luftfartøy
2016-07-27 Sky Management AS   Avregistrering av luftfartøy
2016-07-07 Sky Management AS   Sletting av luftfartøy
2016-07-01 Øyvind Vassbotten - Flyteknisk Notodden AS   13/03830-19 - ARC
2016-06-22 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2016-06-21 Sky Management AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Textron Aviation Cessna 172S som skal eksporteres til Libanon
2016-06-20 Pilot Flight Academy   Export C of A - AFM Forside og vekt og balanse
2016-06-17 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   sletting av heftelse
2016-06-17 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Pantedokument
2016-06-15 Pilot Flight Academy   Export C of A - Send inn AD/SB liste og VR
2016-06-10 Pilot Flight Academy   Export C of A - Send inn AD/SB liste og VR
2016-06-03 Sky Management AS   Export C of A
2016-05-26 Sky Management AS   oversendelse av registreringsbevis
2016-05-24 Scandinavian Aircraft AS   forespørsel om registreringsbevis
2016-01-15 Pilot Flyskole AS   ARC FTK20130723a - Extension no 2
2015-10-21 Sky Management AS   Eksportluftdyktighetsbevis
2014-06-25 Runar Vassbotn   Extension of ARC
2013-09-27 Post- og teletilsynet   LN-FTK- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-20 Post- og teletilsynet   vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-08-20 SpareBank 1 Finans Østlandet   registrering av pantedokument
2013-08-19 SpareBank 1 Finans Østlandet   Pantedokument for tinglysning
2013-07-30 Pilot Flyskole AS   koding av ELT fra Hovet og Co
2013-07-24 Flyteknisk AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis - EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt luftfartøy importert fra USA og inn i EASA området
2013-07-23 Flyteknisk Notodden AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT(er) og Mode S transponder (om installert
2013-07-19 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2013-07-19 Pilot Flyskole AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2013-07-16 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-07-10 Pilot Flyskole AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-07-10 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-07-09 Flyteknisk AS   Søknad om ICAO 24 bits kode
2013-06-20 Flyteknisk Notodden AS   Bill of sale
source: caa.no

More information: