LN-OSE

Airbus Helicopters
AS350B2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350B2
MSN: 7504
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-01-31
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-01-22 Pegasus Helicopter AS     ARC
2018-03-05 Pegasus Helicopter AS     ACTT ved ARC 2nd extension
2018-01-24 Pegasus Helicopter AS   ARC extension
2017-02-01 Pegasus Helicopter AS   ARC extension
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2016-10-18 Pegasus Helicopter AS   Ref Part M Audit ARC Pegasus flåte
2016-05-31 Pegasus Helicopter AS   Airbus Helicopters - Technical Agreement
2016-05-11 Pegasus Helicopter AS   Airbus Helicopters - Technical Agreement
2015-01-15 Pegasus Helicopter AS   ARC
2014-05-13 Aviation Engineering AS   Informasjon om utstedt EASA Form 20b Permit to Fly for å utprøve kamerainstallasjon som del av sertifiseringsprosjekt
2014-05-13 Aviation Engineering AS   Bekreftelse på mottak av informasjon om utstedt EASA Form 20b Permit to Fly for å utprøve kamerainstallasjon som del av sertifiseringsprosjekt
2013-06-11 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av nytt EASA Form 25 kontineurlig luftdyktighetsbevis og nytt EASA Form 45 støybevis
2013-02-19 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-02-06 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter utvidelse av flåten med LN-OSE
2013-01-31 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2013-01-31 Pegasus Helicopter AS   registrering av luftfartøy
2013-01-31 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2013-01-31 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinurlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2013-01-29 Pegasus Helicopter AS   kopi av Inspection Log Book
2013-01-28 SG Equipment Finance   Registrering av pant
2013-01-22 Østnes   registrering av luftfartøy
2013-01-22 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - utvidelse av flåten - LN-OSE
2013-01-21 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2012-12-19 Pegasus Helicopter AS   Tildeling av ICAO 24 bit ID kode
2012-11-05 Pegasus Helicopter AS   Reservering
2012-01-21 Pegasus Helicopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no