LN-WFU

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-314

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-314
MSN: 592
Mode-S Hex: 47843D
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: KA1 P/S
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-03
Aircraft Deleted
KA1 P/S
2012-09-10
Aircraft Added
KA1 P/S

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-09 Internal Document     Widerøe - Flåtereduksjon for sjekkliste
2021-06-04 KA1 P/S     Sletting av luftfartøy
2021-06-03 Ashley Duggan     Request for deletion from Norwegian Register
2021-05-28 Widerøe's Flyveselskap AS     oversendelse av duplikat - CoR
2021-05-27 Widerøe's Flyveselskap AS     Tapt CoR - utstedelse av duplikat
2021-05-27 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om duplikat EASA Form 25 luftdyktighetsbevis
2021-05-27 Widerøe's Flyveselskap AS     Vedtak om utstedelse av duplikat EASA Form 25 luftdyktighetsbevis pga. original har gått tapt
2021-05-26 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     bekreftet oppsigelse
2021-04-30 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-WFU.
2021-04-29 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     oppsigelse
2021-04-12 Nordic Aviation Capital A/S     Redelivery Power of Attorney
2021-01-20 Wiersholm AS     Svar på spørsmål vedr. Deletion of Bombardier MSN 592
2021-01-19 Wiersholm AS     Spørsmål vedr. Deletion of Bombardier MSN 592
2021-01-18 Widerøe's Flyveselskap AS     WF ARC Extension #2
2020-10-20 Nordic Aviation Capital A/S     anmodning om legalisering/apostilering av dokumenter
2020-06-26 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-WFU
2020-06-24 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om forlenget innleie frem til 31.10.2020
2020-05-06 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #1 - S/N 592
2020-03-12 Widerøe's Flyveselskap AS     One Time variation approval
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 10/2019
2018-05-03 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC - Extension # 2 - S/N 592
2018-01-27 Widerøe's Flyveselskap AS     tstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Kristiansund til Sandefjord Torp - uten passasjerer eller last - Reparasjon av høyre hovedunderstell
2018-01-26 EASA     EASA project 60060705 - Approval of flight conditions - DHC8
2018-01-26 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om Permit to Fly pga. feil på hovedunderstell
2018-01-25 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for Approval0f Flight Conditions for a Permit to Fly
2018-01-25 EASA     60060705: Application for Approval0f Flight Conditions for a Permit to Fly
2017-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - Forlengelse av innleieavtale - LN-WFU
2017-06-12 Widerøes Flyveselskap AS   søknad forlenget innleie
2017-05-04 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Extension No 1 av ARC - S/N 592
2017-04-27 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Stavanger til Sandefjord - uten passasjerer eller last - for inspeksjon etter hard landing
2017-04-27 Geir Johnny Karlsen   LN-WFU Application for Permit to Fly
2017-04-26 Widerøes Flyveselskap AS   Application for flight conditions
2015-05-19 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension #2
2014-12-02 Post- og teletilsynet   LN-WFU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-26 Post- og teletilsynet   LN-WFU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-24 Widerøes Flyveselskap AS   Terminering av Exeption under article 14.4 of BR 216/2006.
2014-09-19 Widerøes Flyveselskap AS   Application for extension of exepmtion acc BR216/2008 Article 14.4
2014-09-19 Adresseliste   Notification of an extension of exemption - Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-09-18 Widerøes Flyveselskap AS   Application for extension of exepmtion acc BR216/2008 Article 14.4
2014-07-22 Widerøes Flyveselskap AS   Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-07-22 Adresseliste   Notification of an extension of exemption - Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-07-15 Widerøes Flyveselskap AS   WF - LN-WFU Application for Exemption
2014-05-23 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension 1
2014-05-22 Widerøes Flyveselskap AS   Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-05-15 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av ny Permit to Fly for å teste modifikasjon FMS UNS1Ew with LPV
2014-05-15 Widerøes Flyveselskap AS   Vedrørende Application for Exemption According to Basic Regulation
2014-05-14 Widerøes Flyveselskap AS   Application for Permit to Fly
2014-05-08 Widerøes Flyveselskap ASWiderøes Flyveselskap AS   Avslag på søknad om Approval of Flight Conditions for Permit to Fly og derav Application for Permit to Fly
2014-04-29 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFU Application for Exemption According to Basic Regulation
2014-04-22 Widerøes Flyveselskap AS   Application for Approval of Flight Conditions for Permit to Fly - Application for Permit to Fly
2013-05-16 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Airworthiness review Certificate
2013-05-07 Widerøes Flyveselskap AS   Recommendation for ARC
2013-03-14 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - Rapport AR35642182 - LN-WFU
2013-03-11 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Rapport AR35642182 - LN-WFU
2013-01-21 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-11-15 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga utført service bulletin som øker avgangsvekt
2012-11-14 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2012-11-02 Widerøes Flyveselskap AS   Endring av Noise Certificate
2012-10-19 Widerøes Flyveselskap AS   Oppdatert ARC med korrigert modellbetegnelse ogkorrigert EASA Form 45 støybevis med korrekt motortype og støyverdier
2012-10-16 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2012-10-16 Widerøe`s Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Oppdatert Operations Specifications LN-WFU
2012-10-15 Widerøes Flyveselskap AS   endring av fartøydokumentasjon fartøydokumentasjon og Ops Spec.
2012-10-12 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om endring av fartøydokumentasjon og Ops Spec.
2012-10-08 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om aksept for utførelse av service bulletin
2012-10-03 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a for brukt luftfartøy importert fra EASA medlem Danmark
2012-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis samt Validering av ARC
2012-09-13 Widerøes Flyveselskap AS   godkjenning av søknad om innleie
2012-09-11 Widerøes Flyveselskap AS   registrering av luftfartøy
2012-09-10 Danish Aircraft Register   slettelsesattest
2012-09-10 Advokatfirma Arntzen de Besche   oversendelse av slettelsesattest
2012-09-10 Arntzen de Besche Advokatfirma   slettelsesbevis
2012-08-29 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-07-10 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     signert avtale ADEB-LEGAL.FID489832
2012-07-10 Arntzen de Besche Avokatfirma AS   head-lease
2012-06-27 Atle Stensrud   msn 592 / reservert registreringsmerke - firmaattester
2012-06-27 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   msn 592/reservert registreringsmerke - scannede dokumenter
2012-06-25 Atle Stensrud   msn 592/reservert registreringsmerke
2012-06-15 Widerøes Flyveselskap AS   Meddelelse om tidligere tildelt ICAO-koder
2012-06-14 Widerøes Flyveselskap AS   Anmodning om ICAO-kode
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: