LN-FTI

Cessna Aircraft Company
172S

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S11201
Mode-S Hex: 47AE52
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Operator: Pilot Flyskole AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-11-24
Aircraft Deleted
Sky Management AS
2014-04-01
Adress
Sky Management AS
2013-10-01
Name
Sky Management AS
2012-09-03
Aircraft Added
Flyteknisk AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-11-25 Sky Management AS   Avregistrering av luftfartøy
2015-11-23 Sky Management AS   Sletting av heftelse
2015-11-23 Sky Management AS   LN-FTH og Sletting av heftelse
2015-11-19 DnB Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2015-11-17 Sky Management AS   Avregistrering av luftfartøy
2015-11-06 Pilot Flyskole AS   CRS og EASA Form 1
2015-11-03 Sky Management AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Cessna 172S SN 172S11201 som skal eksporteres ut av EASA området til Tyrkia
2015-11-03 Pilot Flyskole AS   VR export
2015-10-28 Sky Management AS   Export C of A
2015-08-18 Flyteknisk Notodden AS   ARC 2015
2014-09-08 Pilot Flyskole AS   ARC
2013-09-20 Post- og teletilsynet   Vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-09-04 Pilot Flyskole AS   ARC extention
2013-01-18 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-01-07 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-12-20 DNB Bank ASA   LN-FTH og registrering av pantedokument
2012-12-17 DNB Bank ASA   1. gangs tinglysing av pantedokument
2012-11-26 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2012-09-25 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-09-04 Pilot Flyskole AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC 12-0321
2012-09-04 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-09-03 Flyteknisk Notodden v/Runar Vassbotten   liste over AFM supplements
2012-09-03 Pilot Flyskole AS   Pilot Flyskole AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale LN-FTH
2012-09-03 Pilot Flyskole AS   Pilot Flyskole AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale LN-FTI
2012-09-03 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2012-08-15 Flyteknisk Notodden AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-08-15 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om LDB og ARC
2012-08-15 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2012-06-29 Pilot Flyskole AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2012-06-28 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2012-06-15 Flyteknisk Notodden AS   Tildeling av ICAO 24 bits kode
2012-06-01 Pilot Flyskole AS   Pilot Flyskole AS - søknad om revisjon av teknisk dokumentasjon for innføring av LN-FTH og LN-FTI
source: caa.no

More information: