LN-OEA

Agusta SpA
AW139

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 41270
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: International Aviation Leasing Limited
Operator: Norsk Helikopterservice AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-05-31
Aircraft Deleted
International Aviation Leasing Limited
2012-06-14
Aircraft Added
International Aviation Leasing Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-06-13 Norsk Helikopterservice AS   retur av luftdyktighetsbevis og støybevis
2013-06-13 Norsk Helikopterservice AS   retur av registreringsbevis
2013-06-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   sletting av heftelse og luftfartøy
2013-05-31 Wiersholm Mellbye & Bech adv   effektuering
2013-05-28 Wiersholm Mellbye & Bech adv   De-register - Power of Attorney - Apostille
2013-05-24 Norsk Helikopterservice AS   Norsk Helikopterservice AS - Tilbakelevering av AgustaWestland AW 139, S/N 41270, LN-OEA
2013-05-08 Advokatfirmaet Wiersholm AS   attestert registerutskrift
2013-03-21 Norsk Helikopterservice AS   ARC
2013-03-21 Norsk Helikopterservice AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-03-15 Norsk Helikopterservice AS   Søknad om fornyelse av ARC
2013-03-15 Norsk Helikopterservice AS   Vedlegg til søknad om fornyelse av Airworthiness Review Certificate for AgustaWestland
2012-11-26 Norsk Helikopterservice AS   Søknad om godkjennelse av forlengelse av leiekontrakt - AgustaWestland AW 139 - S/N 41270 - LN-OEA
2012-11-22 Norsk Helikopterservice AS   Norsk Helikopterservice AS - Søknad om godkjennelse av forlengelse av leiekontrakt - AgustaWestland AW 139 - S/N 41270 - LN-OEA
2012-08-01 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-06-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-06-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   instruks om registrering av pant
2012-06-15 Norsk Helikopterservice AS   registrering av luftfartøy
2012-06-14 Civil Aviation Authority UK   cancellation of registration of aircraft
2012-06-14 CAA-UK   G-PERD
2012-06-14 Norsk Helikopterservice AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-06-14 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aircraft Mortgage Deed
2012-06-14 Norsk Helikopterservice AS   Norsk Helikopterservice AS - vedtak om innleie
2012-06-14 Norsk Helikopterservice AS   Norsk Helikopterservic AS - Validering av ARC - LN-OEA
2012-06-13 Post- og teletilsynet   LN-OEA- midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-06-12 CDN Consular Services   Declaration regarding ownership of an aircraft
2012-05-31 Norsk Helikopterservice AS   Forsikringsbevis AW 139, S/N 41270
2012-05-25 Norsk Helikopterservice AS   bekreftelse på at LN-OEA er samme luftfartøy som G-PERD
2012-05-23 Norsk Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis og støybevis for AgustaWestland AW 139 S/N 41270
2012-04-27 Norsk Helikopterservice AS   Apostille og Bill of Sale
2012-04-24 Norsk Helikopterservice AS   declaration regarding ownership of an aircraft
2012-04-23 Norsk Helikopterservice AS   Norsk Helikopterservice AS - M-ADS - dispensasjon fra BSL D2-10 - LN-OEA
2012-04-12 AeroNautiConsult   Diverse dokumentasjon
2012-04-03 Norsk Helikopterservice AS   Aircraft Maintenance Program
2012-03-22 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-03-20 AeroNautiConsult   Tildeling av ICAO 24 bit Code
2012-03-09 Aero Nautic Consult   Søknad om tildeling av ICAO 24 bit Code
2012-03-06 Norsk Helikopterservice AS   Norsk Helikopterservice - M-ADS - dispensasjon fra BSL D2-10 - LN-OEA
2012-03-06 Norsk Helikopterservice   angående reservasjon av registreringsmerke
2012-02-03 Norsk helikopterservice AS   Reservasjon av registreringsmerker for Norske Helikopterservise, LN-OEA, LN-OEC mv.
source: caa.no