LN-OCB

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 T2

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 T2
MSN: 0215
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Police and Crime Commissioner for West
Adress: Yorkshire
Ploughland House, 62 George Street,
Wakefield
United Kingdom
Operator: Oslo Politidistrikt, Politiets
Helikoptertjeneste
Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Oslo Dep.
0032 OSLO
Tlf. 6482 1954/ Fax 6482 1951
Airbus Helicopters Deutschland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-26
Aircraft Deleted
Police and Crime Commissioner for West
2015-04-10
Owner changed
Police and Crime Commissioner for West
2012-05-23
Aircraft Added
Merseyside Police Authority

Related Youtube videos

LN-OCB data-toggle=

LN-OCB Politi Hubschrauber am JadeWeserAirport.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-07-01 Clyde&Co     deletion of aircraft
2019-06-24 Clyde&Co     De-registration
2019-06-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2019-05-21 Pegasus Helicopter AS     ARC Extention
2018-05-22 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av nasjonal ARC - OCB20180522NARC.
2018-05-19 Pegasus Helicopter AS     ARC Rcc report LN-OCB.
2017-05-10 Pegasus Helicopter AS   ARC extension
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2016-05-20 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2015-05-21 Pegasus Helicopter AS   Rec report LNOCB
2015-05-21 Pegasus Helicopter AS   Pegasus AS- Utstedelse av Nasjonal Airwortiness Review Certificate (ARC) - LN-OCB
2015-04-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-16 Clyde&Co   Registration of ownership
2015-04-16 Oslo Politidistrikt   Oversendelse av registreringsbevis
2015-04-10 Politiets helikoptertjeneste   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2015-04-08 Clyde&Co   Innleie av luftfartøy
2015-04-08 Clyde&Co   Apostille - Declaration
2015-03-12 Politiets helikoptertjeneste   Endring av eierskap på innleid helikopter til Politiets helikoptertjeneste
2014-05-26 Wiersholm AS   Eierskifte
2014-05-23 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2014-05-20 Wiersholm AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-05-13 Pegasus Helicopter AS   ARC kopi
2013-04-18 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av oppdatert luftdyktighetsbevis, støybevis og Airworthiness Review Certificate etter oppgradering fra EC135T2 til EC135T2
2013-04-18 Pegasus Helicopter AS   nytt registreringsbevis som følge av oppgradering
2013-04-15 Pegasus Helicopter AS   Søknad om Permit to Fly for State Aircraft i forbindelse med oppgradering
2013-04-11 Eurocopter UK   Søknad om Permit to Fly for State Aircraft i forbindelse med oppgradering
2013-04-09 Eurocopter UK   0001-1313 Flight Conditons
2013-04-05 Eurocopter UK   EASA Form 37 (used for state aircraft)
2013-03-26 Pegasus Helicopter AS   C of A søknad
2013-03-26 Oslo Politidistrikt   Oppgradering fra EC 135T2 to an EC 135T2
2012-11-05 Phillip Perrotta   Letter from Aviation Authority
2012-11-02 Phillip Perrotta   Merseyside/Oslo [CC-UK1.FID20652982] - Letter from Aviation Authority
2012-08-30 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-07-25 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-07-05 Eurocopter UK Limited   Permit to Fly
2012-06-28 Politiets Helikoptertjeneste   Politiets Helikoptertjeneste - oversendelse av MEL Approval for LN-OCP og LN-OCB
2012-06-14 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse
2012-06-13 Oslo politidistrikt   Oslo politidistrikt - politihelikoptertjenesten - oppdatert operasjonsspesifikasjon
2012-05-30 Oslo Politidistrikt   godkjenning av innleieavtaled
2012-05-23 CAA UK   Slettelesattest - G-XMII EC135 T2 S/N 0215
2012-05-23 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av nasjonalt luftdyktighetsbevis N 2012-1155 og støybevis N 2012-0988 - statsluftfart
2012-05-23 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av nasjonalt Airworthiness Review Certificate ARC N12-0177 - statsluftfart
2012-05-23 Oslo Politidistrikt   registrering av luftfartøy
2012-05-22 Caa UK   Avregistrering av luftfartøy
2012-05-22 Civil Aviation Authority UK   G-XMII - Cancellation of Registration of Aircraft
2012-05-22 Samferdselsdepartementet   Norsk registrering av britisk-eid helikopter som det norske politiet skal bruke
2012-05-22 Pegasus   Export C of A fra CAA-UK
2012-05-22 Samferdselsdepartementet   Registrering av britisk politihelikopter som det norske politiet skal bruke
2012-05-21 Pegasus Helicopter AS   Weight and Ballance
2012-05-21 Clyde & Co LLP   Declaration by Merseyside Police Authority
2012-05-21 Clyde & Co LLP   Declaration By Merseyside Police Authority
2012-05-18 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-05-18 Pegasus Helicopter AS   documents for utstedelse av N-ARC - LdB og Miljøbevis
2012-05-18 Oslo Politidistrikt   registrering av luftfartøy
2012-05-16 Oslo politidistrikt   MPA Declaration
2012-05-15 Oslo Politidistrikt   Oslo Politidistrikt - innleie av helikopter LN-OCB
2012-05-14 Oslo politidistrikt   Declaration by Merseyside Police Authority
2012-05-14 Oslo politidistrikt   Declaration by Merseyside Police Authority
2012-05-08 Politiet   Søknad om luftdyktighetsbevis - Minimum Equipment List
2012-05-08 Clyde & Co LLP   Declaration of ownership of an Aircraft
2012-05-07 Politiets Helikoptertjeneste   Reservasjon av registreringsmerke - Declaration of Ownership
2012-05-07 Politiets Helikoptertjeneste   Økning i antall maskiner ved Politiets Helikoptertjeneste
2012-05-03 Samferdselsdepartementet   oversendelse av søknad om dispensasjon fra luftfartsloven | 3-2
2012-04-23 Politiet   søknad om dispensasjon fra Luftfartsloven § 3-2
2012-04-23 Oslo Politidistrikt   søknad om dispensasjon fra Luftfartsloven § 3-2
2012-04-12 Oslo politidistrikt   ang. videre saksgang
2012-03-29 Oslo Politidistrik   ang. registrering av luftfartøy
2012-03-27 Oslo Politidistrikt   reservasjon av registreringsmerke
2012-03-27 Oslo Politidistrikt   ang. reservasjon av registreringsmerke
2012-03-26 Politiet   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell transponder
2012-03-20 Politiet   Registrering og ICAO ELT-kode
source: caa.no