LN-NIB

Boeing Commercial Airplane Group
737-86J

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-86J
MSN: 36879
Engines: 2
Weight: 78999
Mode-S Hex: 4787A0
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norwegian Air Norway AS
Organization number: 912084949
Adress: Postboks 115
1330 FORNEBU
Norge
Radio License. Number: 5543
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: NW36879 Aircraft Leasing Limited
Adress: G/F
28-29 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-07-17
Owner changed
NW36879 Aircraft Leasing Limited
2015-06-01
Adress
JSA International Aircraft 36879. Ltd.
2011-10-20
Aircraft Added
JSA International Aircraft 36879. Ltd.

Related Youtube videos

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NIB Take Off Malaga AGP.MTS

LN-NIB data-toggle=

Norwegian (Helmer Hanssen) B737-86J LN-NIB Approach RWY 04 on Kjevik

LN-NIB data-toggle=

Norwegian.no new B737 LN-NIB takes off from Oslo Norway 20.12.2011 HD

LN-NIB data-toggle=

Take off Norwegian Boeing 737-800- LN-NIB "Helmer Hansen" from Stockholm Arlanda to BCN

LN-NIB data-toggle=

Boeing 737-800 Norwegian LN-NIB

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NIB Taxing Gran Canaria GCLP

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 Landing at Gran Canaria LN-NIB

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Boeing 737800 LN-NIB Landing Malaga AGP

LN-NIB data-toggle=

Norwegian. Boeing 737-86J, LN-NIB. Trondheim to Riga. September 1, 2014

LN-NIB data-toggle=

Norwegian far away. Trondheim to Antalya. March 14, 2015. Boeing 737-86J, LN-NIB

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Boeing 737-86J(WL) Early Morning Rush From Sola (SVG) [1080p]

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 Landing Alesund

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-86J(W) LN-NIB (cn 36879/3805)

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Boeing 737 LN-NIB 'Helmer Hanssen' | Oslo ENGM - Paris CDG LFPG | Vatsim FSX-SE

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-800 Hard Landing at Stockholm Arlanda

LN-NIB data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 rolling takeoff from Catania

Installed radio equipment

Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Wireless LAN Equipment 2400-2483 / 5152-5350 / 5470-5725 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Weather Radar X band
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-09-25 Norwegian Air Norway AS     Issuance of ARC EASA FORM 15b for NAN
2020-03-10 Norwegian Air Shuttle ASA     søknad om Wet lease godkjenning
2019-10-31 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om forlenget godkjenning av wet-lease for LN-NIB fra NAN til NAS fra 14.12.2019 - 14.12.2020
2019-10-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad forlengelse Wetlease
2019-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA     NAN, ARC 2nd Extension
2019-09-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bestilling av attestert registerutskrift
2019-09-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     attestert registerutskrift
2018-09-05 Norwegian Air Norway AS     1st Extension ARC 15a
2018-09-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease for LN-NIB fra NAN til NAS fra 13.12.2018-13.12.2019
2018-09-03 Norwegian Air Shuttle ASA     søknad forlengelse Wetlease
2018-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelse
2018-05-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Idera
2017-11-09 Norwegian Air Shuttle ASA   søknad forlenget godkjenning av wetlease avtale
2017-11-09 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS for LN-NIB fra 13.12.2017 - 13.12.2018
2017-09-11 Luis Alberto Benzal Santamaria   Issuance of ARC EASA FORM 15b for NAN
2016-12-13 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om godkjenning av forlenget wet-lease fra NAN til NAS fra 12.12.2016 - 12.12.2017
2016-12-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-NIB (MSN 36879): Søknad om forlenget godkjenning av Wetlease avtale SVW-SAKER.FID30117
2016-12-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-NIB og attesterte registerutskrifter
2016-11-16 Norwegian Air Shuttle ASA   WO LN-NIB Independent insp
2016-11-16 Norwegian Air Shuttle ASA   LN-NIB EO
2016-09-07 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 2nd. Extension
2016-03-22 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av heftelse
2016-03-16 Advokatfirmaet Thommessen AS   IDERA
2016-03-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registerutskrift LN-NIB (36879) og LN-NOT (37816)
2016-03-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-NIB, LN-RGG og Registerutskrift
2016-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-NIB, LN-RGG og Registerutskrift
2015-12-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-NIB (MSN 36879 - Søknad om forlenget godkjenning av Wetlease avtale
2015-12-10 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-NIB (MSN 36879 - Søknad om forlenget godkjenning av Wetlease avtale
2015-10-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-DYL, LN-DYH, LN-DYJ, LN-NOG, LN-NIB, LN-DYI, LN-DYM, LN-NOR, LN-NOZ, LN-NOI, LN-NOH, LN-NOX, Forespørsel om attesterte registerutskrifter
2015-10-09 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-DYL, LN-DYH, LN-DYJ, LN-NOG, LN-NIB, LN-DYI, LN-DYM, LN-NOR, LN-NOZ, LN-NOI, LN-NOH, LN-NOX og attesterte registerutskrifter
2015-09-10 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 1st Extension ARC 15a
2015-07-22 Norwegian Air Norway AS   Oversendelse av originalt registreringsbevis
2015-07-22 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   registrering av eierskifte
2015-07-17 Thommessen   effektueringsmelding
2015-07-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-NIB- kopi av signert permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-07-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2015-07-03 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om Permit to fly for overflyging fra Haugesund til Budapest for å utføre reparasjoner
2015-07-03 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av Permit to fly for overflyging fra Haugesund til Budapest - Uten passasjerer eller last - for å utføre reparasjoner påført av bakkeutstyr
2015-07-02 Norwegian Air Norway AS   Application for approval of Flight Conditions Form 37 and 18B
2015-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Application for approval of Flight Conditions Form 37 and 18B - EASA Approval 60045736
2015-07-01 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjenning av innleie - utsatt dato
2015-06-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2015-06-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2015-06-19 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2015-06-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-NIB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2015-06-12 Thommessen   Angående søknad om unntakt fra nasjonalitetsvilkår
2015-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS   Fullmakt og Bill of Sale
2015-06-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   vedtak om godkjenning av eierskifte og innleieavtale
2015-05-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-NIB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-26 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie MSN 36879
2015-05-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2015-05-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak for nasjonalitetsvilkår
2015-05-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om innleie avtale
2015-05-18 Advokatfirmaet Thommessen AS   Bill of Sale og bekreftelse på eiers adresse
2015-02-05 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   attestert registerutskrift
2015-02-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   anmodning om attestert registerutskrift
2015-01-02 Thommessen   ang mottatte dokumenter
2014-12-22 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av luftfartøy - orginaldokumentasjon
2014-12-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS fra 12.12.2014 - 12.12.2015
2014-12-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av wetlease
2014-12-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Godkjennelse av wet-lease avtaler
2014-11-14 Thommessen   Attestert registerutskrift - LN-NIB
2014-11-14 Advokatfimaet Thommessen AS   Attestert registerutskrift
2014-10-03 Norwegian Air Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate NIB20141003a
2014-09-29 Norwegian Air Norway AS   ARC Recommendation
2014-06-12 Norwegian Air Norway AS   ARC Recommendation information
2014-05-13 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2014-05-08 Norwegian Air Norway AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2014-01-14 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA Form 4
2013-12-13 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS på LN-NIB
2013-12-12 Norwegian Air Norway AS (2)   Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse LN-NGI LN-NGJ LN-NIB og LN-NOM
2013-12-12 Norwegian Air Norway AS   FW: LN-NIB
2013-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-NIB søknad om godkjennelse av innleie (MSN 36879) SVW-Saker.FID181546
2013-12-03 Norwegian Air Norway AS   Søknad om innleie av fly til Norwegian Air Norway AS - LN-NOM
2013-10-24 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - søknad om innleie av fly - LN-NIB
2013-10-03 Norwegian Air Shuttle ASA   2nd Extension ARC 15a
2013-04-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Sletting av IDERA
2013-04-02 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Sletting av IDERA
2013-02-07 Simonsen Vogt & Wiig   Avregistrering av luftfartøy
2013-02-07 Simonsen Vogt & Wiig   tilbaketrekking av instruks om sletting
2013-02-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   sletting av heftelse
2013-02-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Sletting - Trekkes tilbake
2013-02-04 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Avregistrering av luftfartøy
2013-02-04 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Sletting av pant
2012-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC Extension
2012-03-29 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-01-13 Post- og teletilsynet   Kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2011-12-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedr. fornyelse av Støybevis
2011-11-11 Norwegian Air Shuttle ASA   record of approval to operate in EUR RVSM airspace
2011-11-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om fornyelse av Støybevis
2011-10-28 Norwegian Air Shuttle ASA   record of approval to operate in EUR RVSM airspace
2011-10-26 Simonsen Advokatfirma DA   registrering av IDERA
2011-10-25 Simonsen Advokatfirma DA   registrering av Idera - Apostille
2011-10-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) Easa Form 15a
2011-10-21 Furat Gebory   (MSN.36879) - ARC Recommendation for Issuance of EASA Form 15a
2011-10-20 Vogt&Wiig   Bill of Sale
2011-10-20 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC Recommendation for Issuance of EASA Form 15a
2011-10-20 Simonsen Advokatfirma DA   Pantobligasjon
2011-10-20 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications - flåteutvidelse med LN-NIB
2011-10-20 Vogt & Wiig AS   NAS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-NIB
2011-10-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Bill of Sale
2011-10-19 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-10-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2011-10-18 Vogt & Wiig AS   edrørende Bill of Sale
2011-10-18 Vogt & Wiig AS   edrørende Bill of Sale
2011-10-18 Tysk Heftelsesregister   Bekreftelse fra tysk heftelsesregister
2011-10-18 CAA Tyskland   slettelsesattest
2011-10-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Bill of Sale
2011-10-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Permit to fly - Germany
2011-10-17 Simonsen Advokatfirma DA   Pantobligasjon
2011-10-13 Vogt & Wiig AS   Søknad om godkjennelse av inneleiavtale - MSN 36879
2011-10-13 Vogt & Wiig AS   Søknad om godkjennelse av inneleiavtale - MSN 36879
2011-10-13 Vogt & Wiig AS   utkast til Bill of Sale
2011-10-12 Norwegian Air Shuttle ASA   første veierapport
2011-10-12 Norwegian Air Shuttle ASA   digitale leveransedokumenter
2011-10-12 Norwegian Air Shuttle ASA   leiekontrakt
2011-10-11 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale Leveransedokumenter
2011-10-11 Vogt & Wiig AS   NAS - Søknad om godkjennelse av inneleiavtale - MSN 36879 LN-NIB
2011-10-10 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   utkast til Bill of Sale
2011-10-10 Norwegian Air Shuttle ASA   LDB Søknad
2011-10-10 Norwegian Air Shuttle ASA   JAR26 Compliance Statement
2011-10-10 Norwegian Air Shuttle ASA   EU OPS1 K&L Compliance Statement
2011-10-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av ICAO 24-bit kode
2011-10-10 Norwegian Air Shuttle ASA   søknad om registrering av luftfartøy
2011-10-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-10-10 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC Recommendation for Issuance of EASA Form 15a
2011-10-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Radiokonsesjon - Germany
2011-10-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Export Certificate of Airworthiness - Norway
2011-10-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Export Certificate of Airworthiness - Germany
2011-10-07 Norwegian Air Shuttle ASA   AFM sider FAA Non - Registration letter
2011-10-07 Simonsen Advokatfirma DA   dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-10-06 Vogt & Wiig AS   Ad MSN 36879
2011-10-06 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av ICAO 24-biters kode
2011-10-06 Simonsen Advokatfirma DA   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-10-05 Vogt & Wiig AS   registrering av luftfartøy - spørsmål
2011-10-05 Vogt & Wiig AS   venter på tilbakemelding
2011-09-12 Joint Aviation Authorities   Non registration certificate
source: caa.no